ตาข่ายเสริมกำลังชั้นผิวทาง (MacGrid AR)

Home > Products > ตาข่ายเสริมกำลังชั้นผิวทาง (MacGrid AR)

ตาข่ายเสริมกำลังชั้นผิวทาง (MacGrid AR)

Image

ตาข่ายเสริมกำลังชั้นผิวทาง (MacGrid AR) เป็นหนึ่งในชนิดของข่ายเสริมแรงแบบ 2 ทาง มีลักษณะเฉพาะที่ถูกออกแบบและสร้างขึ้นสําหรับการใช้งานเสริมแรงชั้นผิวทางยางมะตอย (Asphalt) ในส่วนของแกนกลางโดยปกติจะเป็นแก้ว ที่สามารถให้ความแข็งแรงสูง ณ สภาวะความเครียดต่ํา เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของชันผิวทาง นอกจากนี้สารเคลือบและขนาดแผงตาข่ายยังได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับขนาดและสารเคมีของวัสดุปูชั้นทาง เพื่อให้ทํางานได้อย่างถูกต้องตามความต้องการ