ตาข่ายเสริมกำลังชนิดรับแรงสองทิศทาง

Home > Products > ตาข่ายเสริมกำลังชนิดรับแรงสองทิศทาง

ตาข่ายเสริมกำลังชนิดรับแรงสองทิศทาง

Image

ตาข่ายเสริมกำลังชนิดรับแรงสองทิศทางส่วนใหญ่จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในงานเสริมเสถียรภาพดิน (stabilisation) เป็นเพราะโครงสร้างสมมาตรของตัววัสดุซึ่งสามารถให้ความแข็งแรงที่จําเป็นและการจำกัดการเคลื่อนที่ของเม็ดดิน กำลังรับแรงดึงและรูปร่างของตาข่ายที่สมมาตรนี้้โดยปกติจะมีกำลังรับแรงดึงตั้งแต่ 20 ถึง 300 กิโลนิวตัน/เมตร นอกจากนี้ชนิดของพอลิเมอร์และลักษณะของช่องเปิดอาจแตกต่างกันไปตามกำลังรับแรงดึงและคุณสมบัติของดินที่ใช้ร่วมกัน