ตาข่ายเสริมกำลังชนิดรับแรงทิศทางเดียว

Home > Products > ตาข่ายเสริมกำลังชนิดรับแรงทิศทางเดียว

ตาข่ายเสริมกำลังชนิดรับแรงทิศทางเดียว

Image

ส่วนใหญ่ตาข่ายเสริมกำลังมักใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสริมความแข็งแรงที่จำเป็นในการเสริมแรงและความสามารถในการจำกัดอนุภาคของดินที่อยู่ในช่องเปิดของกริดเอง ตาข่ายเสริมกำลังชนิดรับแรงทิศทางเดียวมักจะมีความแข็งแรงหลักๆในทิศทางของ MD โดยที่ประสิทธิภาพของ CMD จะถูกลดลงเพื่อให้เข้ากับเทคโนโลยีการผลิตตาข่ายเสริมกำลัง

Deep dive into ตาข่ายเสริมกำลังชนิดรับแรงทิศทางเดียว

What we can do with ตาข่ายเสริมกำลังชนิดรับแรงทิศทางเดียว