ตาข่ายสำหรับงานประมง (Kikkonet)

Home > Products > ตาข่ายสำหรับงานประมง (Kikkonet)

ตาข่ายสำหรับงานประมง (Kikkonet)

Image

Maccaferri KikkoNet for the Engineered Aquaculture of the Future: Environmental solutions for the aquaculture and mariculture industry 


KikkoNet is the innovative net made of UV stabilized, extremely strong and lightweight Polyethylene Terephthalate (PET) monofilaments, woven into a double twisted hexagonal mesh, with specific and unique characteristics. Net Pens made with Kikkonet, provide:


  • Optimum conditions for the growth of many fish species,
  • Reduction of the whole-life-costs,

Reduction of operational costs.ตาข่ายสำหรับงานประมง Maccaferri KikkoNet ใช้สําหรับงานวิศวกรรมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา


  • ตาข่ายสำหรับการประมง KikkoNet เป็นนวัตกรรมตาข่ายแบบใหม่ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน UV ที่มีความแข็งแรงและน้ําหนักเบา โดยผลิตจากเส้นใยโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene Terephthalate, PET) ถักทอและบิดขึ้นเป็นรูปตาข่ายหกเหลี่ยมที่มีคุณสมบัติและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ลักษณะของตาข่ายนั้นจะคลอบคลุม •การเจริญเติบโตของพันธ์ปลาหลายชนิด •การลดต้นทุนตลอดระยะเวลา • ลดต้นทุนการดําเนินงาน


Success Stories

Ocean Farm 1 – Supply of KikkoNet Net and Net Structure

As a supplier of the new net pen in this project, Maccaferri is in charge of supplying the KikkoNet containment net and its built-in structural reinfo

Aker Yard – Verdal – Trøndelag county – Norway
Ocean Farm 1 – Supply of KikkoNet Net and Net Structure

Deep dive into ตาข่ายสำหรับงานประมง (Kikkonet)