ตาข่ายดักตะกอน

Home > Products > ตาข่ายดักตะกอน

ตาข่ายดักตะกอน

Image

ตาข่ายดักตะกอนของ Maccaferri Debris Flow ถูกออกแบบให้สามารถดักการไหลของตะกอนดินที่ไหลมากับน้ำ หรือการเลื่อนไถลของดินบริเวณผิวลาดความชัน, ช่องส่งน้ำและมางลาด ตาข่ายดักตะกอนสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะของตะกอน และปริมาณการไหลที่เกิดขึ้น เมื่อมีผลกระทบจากไหลของตะกอน ตาข่ายดักตะกอนจะเริ่มเปลี่ยนรูปร่างและหนุดการไหลของตะกอนโดยการดูดซับพลังงานการไหลนั้นไว้ ความเร็วการไหลจะสลายตัวอย่างรวดเร็วเมื่อการไหลของตะดอนนั้นถูกขัดขวางไว้ 


ตาข่ายดักตะกอนของ Maccaferri ถูกออกแบบให้มีความแข็งแรง และมีประสิทธิภาพโดยไม่ส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพ