งานอุโมงค์ – วาล์ว

Home > Products > งานอุโมงค์ – วาล์ว

งานอุโมงค์ – วาล์ว

เรามีวาล์วหลายประเภทขึ้นอยู่กับการใช้งานภายในการขุดอุโมงค์ ซึ่งวาล์วใช้สำหรับการฉีดแรงดันของสารเคมีผสมที่ใช้ในงานกันซึมและงานปรับปรุงพื้นดิน โดยที่วาล์วจะติดตั้งอยู่บนท่อที่ใช้ฉีด

Deep dive into งานอุโมงค์ – วาล์ว