งานอุโมงค์ – ท่อระบายน้ำ

Home > Products > งานอุโมงค์ – ท่อระบายน้ำ

งานอุโมงค์ – ท่อระบายน้ำ

ท่อระบายน้ําพลาสติกพรุนขนาดเล็กสําหรับการรวมดินภายในการขุดอุโมงค์ ท่อระบายน้ําพลาสติกจะถูกแทรกเข้าไปในรูที่เจาะไว้ล่วงหน้าเพื่อระบายน้ําจากดินด้านหลังหรือติดกับการขุดอุโมงค์ ท่อระบายน้ําสามารถหุ้มด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดกรอง เพื่อป้องกันไม่ให้รูพรุนอุดตันด้วยวัสดุละเอียดในสารแขวนลอยในน้ําใต้ดิน ท่อระบายน้ํามีระบบเชื่อมต่อที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกในการใช้งานอย่างรวดเร็ว

Deep dive into งานอุโมงค์ – ท่อระบายน้ำ