กล่องลวดตาข่ายแมทเทรสชนิดเสริมประสิทธิภาพ

Home > Products > กล่องลวดตาข่ายแมทเทรสชนิดเสริมประสิทธิภาพ

กล่องลวดตาข่ายแมทเทรสชนิดเสริมประสิทธิภาพ

Image

วิธีดั้งเดิมในการป้องกันตลิ่งแม่น้ำคือการทิ้งหินที่ต้องให้มีความหนาจึงจะมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความเป็นจริงหินไม่ได้ถูกกำหนดขอบเขตและไม่สามารถวางได้อย่างแม่นยำ ส่งผลทำให้ใช้หินในปริมาณที่สูง ทำให้เพิ่มภาระด้านสิ่งแวดล้อม 


กล่องลวดตาข่ายแมทเทรสดั้งเดิมได้รับการออกแบบให้ป้องกันตลิ่งมากเกินไป เมื่อเทียบกับน้ำหนักจริงที่ต้องเผชิญ 

เป็นผลทำให้มีการทดสอบเชิงทดลองของกล่องลวดตาข่ายแมทเทรสชนิดเสริมประสิทธิภาพขึ้นมาที่ Colorado State Unviersity เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกล่องลวดตาข่าย ทำให้เราสามารถออกแบบได้คุ้มค่ามากขึ้น ทำให้โซลูชันของ+D98+E97

“เรโนแมทเทรส® ตั้งชื่อมาจากหนึ่งในการแก้ไขปัญหาครั้งแรกที่ Maccaferri ดำเนินการก่อนหน้านี้มาเกือบ 100 ปีแล้ว แต่ปัจจุบันกลายเป็นคำแทนของงานไฮโดรลิกและโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะทั่วโลก ในเวลาเดียวกันที่ Maccaferri เราเชื่อมั่นในนวัตกรรมอย่างยิ่ง! นวัตกรรมในด้านแนวทางและผลิตภัณฑ์เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาบริษัทที่ประสบความสำเร็จ

กล่องลวดตาข่ายแมทเทรสชนิดเสริมประสิทธิภาพ (Reno Mattress Plus) เป็นผลลัพธ์จากการทดลองทางนวัตกรรม การเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกล่องลวดตาข่ายแมทเทรสทำให้เราสามารถออกแบบแมทเทรสให้คุ้มต้นทุนได้มากขึ้น ซึ่งทำให้แนวทางของ Reno Mattress ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ในการใช้งานที่มีค่าแรงเฉือนสูง Reno Mattress Plus มีประสิทธิภาพมากกว่าหินทิ้ง (Rip-Rap) ประมาน 73%

Image

แนวทางนี้ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการปกป้องริมฝั่งแม่น้ำ เนื่องจากการประหยัดวัสดุและการขนส่ง นอกจากนี้ Reno Mattress Plus ยังสร้างที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติสำหรับสิ่งมีชีวิตเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการปกป้องสัตว์หน้าดิน: พื้นที่ระหว่างระบบเรโนแมทเทรสเป็นที่อาศัยสำหรับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในโซนส่วนที่เป็นชายฝั่งละดิน

ในท้ายที่สุด Reno Mattress Plus ง่ายต่อการติดตั้ง แม้ในเงื่อนไขที่ลาดชันด้วยไดอะแฟรมที่แข็งแกร่งที่ช่วยเร่งกระบวนการติดตั้งให้เร็วขึ้น

What we can do with กล่องลวดตาข่ายแมทเทรสชนิดเสริมประสิทธิภาพ