ภูมิสถาปัตย์และงานด้านสถาปัตยกรรม

Home > Applications > ภูมิสถาปัตย์และงานด้านสถาปัตยกรรม

ภูมิสถาปัตย์และงานด้านสถาปัตยกรรม

ภูมิสถาปนิกและผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ที่ทํางานกับสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นมักจะทํางานเกี่ยวกับโครงสร้างที่ต้องการการก่อสร้างที่มีคุณภาพสูง มีตัวเลือกการออกแบบมากมายสําหรับภูมิสถาปนิก: ประเภทของผนังอาจต่ําด้วยพืชที่เลื้อยปกคลุมก้อนหินและไต่ไปตามกำแพงกล่องเกเบี้ยนหรือผนังสามารถสร้างด้วยเส้นโค้งหรือมุมที่แคบ


เราทํางานร่วมกับลูกค้าเพื่อส่งมอบงานตามที่ลูกค้าคาดหวัง การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราสําหรับโครงสร้างทางภูมิสถาปัตย์นั้นไม่มีที่สิ้นสุดและถูกจํากัดไว้เพียงความคิดสร้างสรรค์ของภูมิสถาปนิกในการใช้ตาข่ายหรือเกเบี้ยนและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เราได้เห็นกล่องเกเบียน ตาข่ายเสริมกำลังดิน Terramesh และ Green Terramesh ใช้เป็นแกนหลักของภูมิสถาปัตยกรรม 

กล่องเกเบียนที่ทนทานของเราสามารถใช้เป็นกำแพงเพื่อปรับภูมิทัศน์ ได้ทั้งกันดิน กันดินบางส่วนตั้งอิสระบางส่วน หรือตั้งอิสระทั้งหมด ผนังเกเบี้ยนที่สร้างขึ้นอย่างดีสามารถป้องกันเสียง ให้ความเป็นส่วนตัวและสวยงามแก่พื้นที่ กล่องเกเบี้ยนบรรจุหินยังเป็นที่นิยมในการหุ้มอาคารและโครงสร้างอื่น ๆ เพื่อให้ความสวยงาม ดูเป็นธรรมชาติ ข้อจํากัดเพียงอย่างเดียวคือจินตนาการ!