งานอุโมงค์

Home > Applications > งานอุโมงค์

งานอุโมงค์

The design and construction phases of a tunneling projects involves numerous engineering challenges. Maccaferri offers a full portfolio of solutions for all stages of the tunnelling process:


  • Portal works and support systems
  • Steel reinforcement and consolidation of the excavated face
  • Waterproofing
  • Primary lining and drainage
  • Final lining


Specialist tunnelling solutions include self-drilling bolts and steel anchors, fiberglass reinforcement bars and pipes, drainage tubes and ceramic final linings.ขั้นตอนการออกแบบและการก่อสร้างของโครงการอุโมงค์เกี่ยวข้องกับความท้าทายทางวิศวกรรมมากมาย Maccaferri นําเสนอรูปแบบครบวงจรสําหรับทุกขั้นตอนของงานอุโมงค์: 

•การสร้างทางเข้า (portal) และ โครงสร้างรับน้ำหนักหรือแรงกระทำจากโครงสร้างหรือดิน

•เหล็กเสริมและกระบวนอัดตัวของผืวหน้าอุโมงค์ที่ถูกขุดออก

• ป้องกันการรั่วซึม 

•ระบบค้ำยันอุโมงค์เบื้องต้นและการระบายน้ํา 

• ผนังด้านในอุโมงค์

โซลูชันอุโมงค์เฉพาะทาง ได้แก่ สself-drilling bolts และพุกเหล็ก fiberglass reinforcement bars ท่อระบายน้ําและ ผนังเซรามิกบริเวณพื้นและผนังอุโมงค์ 

ระบบของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ประหยัดต้นทุนและเวลาในการก่อสร้าง ตัวอย่างเช่นระบบสนับสนุนอุโมงค์ B.ZeroTondo ที่เป็นเอกลักษณ์และได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นระบบที่ช่วยลดความต้องการคนงานในขั้นตอนการขุดอุโมงค์จึงลดความเสี่ยงสําหรับผู้ประกอบการขณะทำงานก่อสร้าง นอกจากนี้ระบบยังติดตั้งได้เร็วกว่าโซลูชันที่คล้ายกันและให้ประสิทธิภาพโครงสร้างที่ดีขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับโครงสร้างเหล็กรองรับอุโมงค์แบบเดิม เราสามารถให้คําปรึกษาด้านเทคนิคและการสนับสนุนแก่ลูกค้า ไม่ว่าเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคของโครงการการออกแบบ การเลือกโซลูชัน หรือ ผลิตภัณฑ์และการติดตั้ง ติดต่อเรา!