งานป้องกันการกัดเซาะ

Home > Applications > งานป้องกันการกัดเซาะ

งานป้องกันการกัดเซาะ

ดินเป็นทรัพยากรที่มีค่าในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุดเริ่มต้นของการเก็บกักและปล่อยคาร์บอนและรักษาสมดุลของก๊าซในอากาศที่เราหายใจ การกัดเซาะหน้าดินหมายถึงการสึกหรอของหน้าดินและมักเกิดจากสภาพอากาศ ลม ฝนและแรงโน้มถ่วง การปกป้องดินที่เปราะบางผ่านการรักษาเสถียรภาพได้กลายเป็นสิ่งสําคัญในหลายภาคส่วนตั้งแต่ธุรกิจการเกษตรไปจนถึงภาคพลังงานและน้ำมัน ตั้งแต่งานป้องกันชายฝั่งไปจนถึงการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

เรามีประสบการณ์อันยาวนานในการพัฒนาโซลูชันที่สอดคล้องกับธรรมชาติซึ่งป้องกันการกัดเซาะของดินในขณะที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชพรรณ โซลูชันทางวิศวกรรมของเราลดความเสี่ยงของความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากดินถล่มแบบตื้นและในขณะเดียวกันก็ทําหน้าที่เป็นเกราะป้องกันแรกตามธรรมชาติจากปรากฏการณ์ความไม่แน่นอนของความลาดชัน นอกจากนี้โซลูชันของเรายังถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวางเพื่อลดความเสี่ยงของการเลื่อนไถลของดิน (soil slump) ในการฝังกลบและการใช้งานอื่น ๆ ที่วางชั้นดินบนพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานต่ํา 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Maccaferri ได้ทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นที่สุดในระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมการกัดเซาะอย่างยั่งยืนและเทคนิคการระบายน้ําอย่างยั่งยืน ด้วยความเชี่ยวชาญและฐานการผลิตที่แข็งแกร่งนี้เราสามารถออกแบบโซลูชันที่ปรับแต่งให้เหมาะกับสภาพดินในแต่ละโครงการ เพื่อให้ตอบสนองกับความเสี่ยงจากการกัดเซาะที่พบอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ซอฟต์แวร์การออกแบบเฉพาะของเรายังช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกโซลูชันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับความต้องการของโครงการ