งานชลศาสตร์

Home > Applications > งานชลศาสตร์

งานชลศาสตร์

การจัดการแหล่งน้ำช่วยอนุรักษ์ระบบนิเวศและการดำรงชีวิตของมนุษย์จากปัญหารุนแรงที่น้ําสามารถก่อให้เกิดได้


ในปัจจุบันแนวทางการจัดการทางน้ำจะต้องรวมการพิจารณาด้านสังคม สิ่งแวดล้อมพร้อมกับผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงสร้างทางชลศาสตร์ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิศวกรรมชลศาสตร์และระบบนิเวศทางน้ําช่วยให้เราสามารถหาสมดุลที่ดีขึ้นระหว่างความต้องการของสังคมของเราและความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม 


ประสบการณ์ของเราในงานด้านชลศาสตร์เริ่มต้นในปี 1890: ตั้งแต่นั้นมาเราได้ปรับปรุงวัสดุและโซลูชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สภาพแวดล้อมที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จําเป็นต้องใช้วัสดุที่ดีกว่าและทนทานมากขึ้นกว่าเดิม ด้วยเหตุนี้เราจึงทําการวิจัยและพัฒนาโซลูชันอย่างต่อเนื่องให้สามารถทนต่อการโจมตีทางเคมีและน้ำหนักกระทำเชิงกลที่สําคัญเช่นการขัดสีจากตะกอนแม่น้ํา PoliMac เป็นสารเคลือบพอลิเมอร์พิเศษสําหรับกลุ่มผลิตภัณ์ลวดตาข่ายตาหกเหลี่ยม (DT: double twist) ที่สามารถต้านทานสภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่สุด 

กล่องเกเบียนและกล่องแมทเทรสเคลือบ PoliMac ของเราประสบความสําเร็จในหลายโครงการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งงานอ่างเก็บน้ํา บ่อบำบัดในเหมือง แม่น้ำลำคลองไปจนถึงบ่อหน่วยน้ำในสนามกอล์ฟและงานด้านการเกษตร ในลักษณะงานต่างๆ เหล่านี้เราให้การสนับสนุนด้านเทคนิคเชิงลึกแก่ลูกค้าของเราโดยให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และลูกค้าสามารถใช้โปรแกรมออกแบบ MacRa Studio ของเราซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้สามารถออกแบบงานด้านชลศาสตร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ติดต่อเราเพื่อรับความช่วยเหลือและเปลี่ยนแปลงโลกไปพร้อมกัน!