ความปลอดภัยและกำแพงกันเสียง

Home > Applications > ความปลอดภัยและกำแพงกันเสียง

ความปลอดภัยและกำแพงกันเสียง

การขยายตัวของชุมชนเมืองในปัจจุบัน ผู้คนและโครงสร้างขนาดใหญ่ถูกผลักดันให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น การใช้งานพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัย, การจัดสรรค์พื้นที่, การลดความเสี่ยงของมลภาวะทางเสียงและการมองเห็นเป็นมาตรการสําคัญในการรับรองคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในเมืองที่ปลอดภัย การป้องกันภัยและบุคลากรทางทหารยังต้องการระบบการป้องกันที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ 


การแก้ปัญหาของเราได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยสาธารณะในพื้นที่ที่มีการสัญจรสูง เช่นสนามบิน, โรงเรียน, โรงพยาบาลและสถานที่ท่องเที่ยว ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือถูกรวมเข้ากับการออกแบบที่สวยงาม เช่นการสร้างดินเสริมแรงหรือผนังเกเบียนที่มีระเบียบและลดทอนเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ


 นอกจากนี้เรายังมีระบบป้องกันในทางทหารที่สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระดับที่สามารถป้องกันการโจมตีจากระเบิดขีปนาวุธหรือยานพาหนะ