กําแพงกันดินและงานเสริมกำลังดิน

Home > Applications > กําแพงกันดินและงานเสริมกำลังดิน

กําแพงกันดินและงานเสริมกำลังดิน

ตั้งแต่สมัยโบราณมนุษย์ได้สร้างโครงสร้างเพื่อกันดินและทำให้กองดินตั้งชันได้มากกว่าที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติ เรายังเผชิญกับความท้าทายเดียวกันในวันนี้เมื่อต้องรับมือกับดิน เมื่อพูดถึงความลาดชันของดินที่มีความสามารถในการรับน้ําหนักไม่ดี เมื่อพื้นดินต้องรองรับน้ําหนักมากเช่นในงานเหมือง โครงสร้างบดโม่หินแร่ที่รถบรรทุกเหมืองสามารถมีน้ําหนักมากกว่า 300 ตันหรือแม้กระทั่งเมื่อการก่อสร้างเกิดขึ้นในพื้นที่แผ่นดินไหว กําแพงกันดินและโครงสร้างเสริมกำลังดินสามารถแก้ปัญหานี้ได้ 

ทุกสัปดาห์มีการใช้โซลูชันของ Maccaferri หลายร้อยรายการทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นกําแพงกันดินขนาดเล็กในการพัฒนาที่อยู่อาศัยหรือโครงสร้างดินขนาดใหญ่ที่เสริมความแข็งแรงบนทางหลวงสายหลักหรือในเหมือง การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง การเพิ่มความปลอดภัยของคนงาน ความทนทานในระยะยาวและการผสานรวมเข้ากับสิ่งแวดล้อมเป็นคุณสมบัติที่สําคัญของกําแพงกันดินและระบบเสริมกำลังดินของเรา 

ความเชี่ยวชาญของเราที่สร้างขึ้นกว่า 100 ปีในงานโครงสร้างกันดินและสร้างสรรค์นวัตกรรมโซลูชันที่ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การร่วมมือกับสถาบันชั้นนําและผู้เชี่ยวชาญเราพยายามพัฒนาแนวทางการออกแบบและเครื่องมือออกแบบใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของกำแพงและโครงสร้างเสริมกำลังดินของเรา ติดต่อเราเพื่อเริ่มออกแบบกําแพงกันดินและโครงสร้างเสริมกำลังดินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม