การเสริมเสถียรดินและงานถนน

Home > Applications > การเสริมเสถียรดินและงานถนน

การเสริมเสถียรดินและงานถนน

ไม่ว่าคุณจะสร้างรางรถไฟหรือสร้างทางหลวงหลายเลนที่รองรับยานพาหนะหลายพันคันต่อวัน โครงการจะต้องมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานที่สุด วัสดุก่อสร้างในงานถนนและทางรถไฟมีราคาแพงขึ้นและมีปริมาณจำกัด ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพถนนจึงเพิ่มขึ้น 


เราใช้ความรู้ทางวิศวกรรมของเราเพื่อพัฒนาโซลูชันเช่นตาข่าย RoadMesh ตาข่ายเสริมกำลังดินชนิดเส้นใยแก้วและตาข่ายเสริมกำลังดินพอลิเมอร์ เนื่องจากทุกโครงการมีความแตกต่างกันเราจึงนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่สุดสําหรับการเสริมกำลังใต้ผิวทางแอสฟัลต์และชั้นทางชนิดไม่เชื่อมประสาน (unbound layer) รวมถึงแผ่นระบายน้ำเพื่อกําจัดน้ําออกจากรางหรือโครงสร้างชั้นทาง เราใช้ซอฟต์แวร์การออกแบบที่ล้ําสมัยซึ่งมีวิธีการออกแบบที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเสริมแรงและความหนาที่ต้องการของชั้นทาง 

การใช้เทคนิคเหล่านี้นําไปสู่การลดความหนาของวัสดุก่อสร้างที่จําเป็นในการรักษาประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน ไม่เพียงแต่ประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโซลูชัน ผลิตภัณฑ์สำหรับงานถนนและการเสริมเสถียรภาพดินสามารถช่วยลดการบํารุงรักษา การใช้วัสดุและค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานทั้งหมดในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพไว้เท่าเดิม