การป้องกันหินร่วง & กำแพงกันหิมะ

Home > Applications > การป้องกันหินร่วง & กำแพงกันหิมะ

การป้องกันหินร่วง & กำแพงกันหิมะ

ระบบป้องกันหินร่วงและระบบบรรเทาหิมะถล่มเป็นองค์ประกอบสําคัญในด้านความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐาน, งานเหมือง, อาคารหรือผู้คน แม้เพียงก้อนหินขนาดเล็กหรือเศษซากก็สามารถปิดกั้นระบบสาธารณูปโภคและอาจส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ นอกเหนือจากการขาดโอกาสทางการใช้งาน 


ด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี เรานําเสนอทั้งระบบ Active ที่ใช้งานเพื่อรักษาเสถียรภาพของ, หินความลาดชันมวลดินและมวลหิมะและระบบ Passive เพื่อเอาชนะปัญหาทางอุทกธรณีวิทยา เช่นการเบี่ยงทางไหลของมวลหินและดินถล่ม 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันหินและระบบบรรเทาอันตรายจากธรรมชาติของเราได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือกับผู้รับเหมาผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยและความสามารถติดตั้งได้ง่าย

ระบบป้องกันอันตรายจากธรรมชาติของเราได้รับการรับรองและทดสอบโดยสถาบันชั้นนําตามมาตรฐานล่าสุด โดยใช้ซอฟต์แวร์และเทคนิคการสร้างแบบจําลองที่ทันสมัย 


เมื่อใดก็ตามที่มีความเป็นไปได้ การทดสอบในขนาดจริงจะถูกดําเนินการที่ศูนย์ทดสอบของเราเพื่อจําลองสถานการณ์ในความเป็นจริงและสภาวะให้แม่นยําที่สุด การรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพที่ทได้จากการทดสอบเหล่านี้ได้รวมอยู่ในซอฟต์แวร์ Mac S-Design และ MacRo suite 

เราขอเสนอระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่ออกแบบและพัฒนามาโดยเฉพาะสําหรับระบบบรรเทาอันตรายทางธรรมชาติ: เริ่มออกแบบระบบป้องกันหินและหิมะถล่มที่มีประสิทธิภาพและชาญฉลาดยิ่งขึ้นกับเรา!