การป้องกันชายฝั่ง, โครงสร้างทางทะเลและการปกป้องท่อ

Home > Applications > การป้องกันชายฝั่ง, โครงสร้างทางทะเลและการปกป้องท่อ

การป้องกันชายฝั่ง, โครงสร้างทางทะเลและการปกป้องท่อ

แรงปะทะและสภาวะที่เกี่ยงข้องกับงานป้องกันชายฝั่งจําเป็นต้องมีการเลือกวิธีแก้ปัญหาอย่างรอบคอบและคําแนะนําที่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่คาดหวัง สิ่งนี้ครอบคลุมถึงการเลือกผลิตภัณฑ์ เทคนิคการติดตั้งและการกลมกลืนเข้ากับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น

โดยทั้งหมดนี้มุ่งหวังที่จะมอบความคุ้มค่าให้กับลูกค้าของเรา 

ความเชี่ยวชาญของเราในงานชลศาสตร์ส์และการป้องกันการกัดเซาะ ช่วยให้เราสามารถเสนอวิธีการที่ครอบคลุมและคุ้มค่าเพื่อปกป้องท่าเรือ ท่าเทียบเรือน้ำลึกและที่จอดเรือโดยใช้เขื่อนกันคลื่นหรือกรอยน์และระบบป้องกันการกัดเซาะ การแก้ปัญหาของเรามักใช้เพื่อคืนสถานะการป้องกันที่มีอยู่รวมถึงการฟื้นฟูเนินทราย, การฟื้นฟูแนวปะการัง, สําหรับอุปกรณ์ถ่วงเรือและการป้องกันท่อและสายเคเบิลนอกชายฝั่ง 

ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตรวมถึงการวิจัยและพัฒนา โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนําช่วยให้ เราสามารถพัฒนาโซลูชันอย่างต่อเนื่องเพื่อเอาชนะความท้าทายด้านวิศวกรรมที่เฉพาะเจาะจง เช่นการพัฒนาสารเคลือบ PoliMac: ซึ่งเป็นสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนในผลิตภัณฑ์ลวดพันเกลียวของเรา