กระชัง/ตาข่ายเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

Home > Applications > กระชัง/ตาข่ายเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

กระชัง/ตาข่ายเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

จากข้อมูลของ FAO การผลิตอาหารประเภทสัตว์น้ํามีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความนิยมในอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการ หลายประเทศทั่วโลกพึ่งพาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเป็นแหล่งความมั่นคงด้านอาหารและการจ้างงาน

 Maccaferri Kikkonet เป็นตาข่ายสําหรับการเลี้ยงปลาที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยี เส้นใยโมโนโพลิเอสเตอร์แบบตาข่ายบิดคู่ Kikkonet มีอายุการใช้งานตามการออกแบบมากกว่า 20 ปี 

ด้วยตาข่ายมีโครงสร้างที่มั่นคงทําให้สามารถทนทานต่อแสงแดดได้มากว่า นอกจากนี้ความแข็งที่ยอดเยี่ยมของมันสามารถป้องกันการฉีกขาด การกัดหรือความเสียหายจากการเสียดสี พื้นผิวที่มันวาวและราบเรียบของตาข่ายช่วยลดการหมักหมมทางชีวภาพและลดภาระด้านการทําความสะอาดลงได้ด้วย 

ทุกวันนี้อาหารของมนุษย์มากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกมาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ดังนั้นการปรับปรุงเทคโนโลยีและประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสําคัญของการผลิต เมื่อเราใช้ตาข่ายเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําผู้ประกอบการฟาร์มจะได้รับประโยชน์จาก Maccaferri Kikkonet และการผสมผสานคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์