Dikey Drenaj İşleri

Home > Çözüm > Dikey Drenaj İşleri

Dikey Drenaj İşleri

Image

Zemin yüzeyindeki veyahut zemindeki yeraltı suyu yüzeylerinden kaynaklanan suyun yönetimi, yapının uzun vadeli performansını etkileyen en önemli hususlardan biridir. Su akşınının yönetilmesinin önemi: Topraklardaki aşırı veya kontrolsüz su, toprağı zayıflatarak birçok soruna yol açabilir. Zemin yüzeyindeki veyahut zemindeki yeraltı suyu yüzeylerinden kaynaklanan suyun yönetimi, yapının uzun vadeli performansını etkileyen en önemli hususlardan biridir. Geleneksel granüler drenaj sistemlerinin uygunsuzluğu: Yapıların (beton istinat duvarları, bitişik kazıklar, diyafram duvarları ve zemin katmanları ile temas eden yapılar) arkasındaki ve yamaçlardaki etkili drenajın önemi iyi bilinmekte; ancak genellikle hafife alınmaktadır.

Çoğunlukla gerekli alanı kaplayan ve gerçek drenaj kapasitelerinin tam anlamıyla kavranmadığı geleneksel granüler malzeme drenajları tesis edilmektedir. Uygun maliyetli, teknolojik ve çevre dostu çözümümüz MacDrain® drenaj geokompozitleri yelpazemiz, geleneksel granüler drenajlara maliyet etkin ve teknik açıdan üstün bir alternatif sunmaktadır. MacDrain®, bitişik zeminlerden su akışı için serbest bir suyolu sağlamaktadır. Çakıl drenaj kolonunu azaltarak veya tamamen kaldırarak çakılların proje sahasına getirilmesi için gerekli çakıl çıkarma ve tır manevralarını azaltmakta ve çevresel faydaları arttırmaktayız.

Uygun yol haritasının belirlenmesi: Seçme süreci, beklenen su akışının ve yükleme koşullarının belirlenmesi için tasarım yazılımımız olan MacFLOW ile başlamaktadır. Üretim bilgimiz, ilgili uygulama için en uygun ürünün tespit edilmesi amacıyla ve teknik ve ekonomik ihtiyaçların optimize edilmesi için jeotekstillerin ve temel drenaj malzemelerinin kombinasyonlarını çıkarmamızı sağlamaktadır. Hız, performans ve tasarruf: Laboratuvar ortamında test edilen performans ve kalite kontrollü üretim sayesinde MacDrain® geleneksel çakıl drenajın yerini alabilir ve daha hızlı kuruluma, ölçülebilir uzun vadeli performansa ve inşaat maliyetlerinde tasarrufa imkan tanıyabilir.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.