Privacy Policy – GDPR

Gizlilik Politikası

Pazarlama Faaliyetlerine Yönelik Temel Politika

Veri Sorumlusu Kim?

Maccaferri Çevreci Mühendislik Çözümleri San. Ve Tic. A.Ş.
Şirket Merkezi: Kaptan Metin İş Merkezi, Sahrayıcedit Mah.
Atatürk Caddesi No:51 K:4 D:3
P.K.34734 Kadıköy-İstanbul/Türkiye

[email protected]

Veri Koruma Sorumlusu Kim?

Colin Partners – Avv. Valentina Frediani – [email protected] 

Bilgilerin iletildiği taraflar:

Şirket dışından veri işleyenler, ek veri sorumluları ve/veya ortak veri sorumluları
 • İdari / finansal sebeplerle Maccaferri Grup Şirketleri
 • Mevzuatsal yükümlülüklerin yerine getirilmesi sürecinde kamu makamları
 • IT destek hizmeti sağlayıcısı
 • Onay verilmesi halinde, kendi pazarlama faaliyetlerine ilişkin olarak Maccaferri Grup Şirketi

Kişisel verileriniz nasıl işlenir?

Kişisel Veri
İşleme Amaçları:
Veri İşleme Faaliyetinin
Dayanağı:
Hakkınızdaki Kişisel Verilerin
Kapsamı:
Etkinliğe/konferansa katılma talebinin yerine getirilmesi ve yönetilmesi amacıyla; verilerin arşivlenmesi, saklanması ve de akdi ilişkilerle ilgili yükümlülüklere bağlı olarak verilerin alıcılara ve/veya üçüncü taraflara iletilmesi dahildirEtkinliğe katılım için planlanan faaliyetler ve katılım talebinden kaynaklanan iş ve işlemlerin müteakiben gerçekleştirilmesi• Adınız-soyadınız
• Fiziki ve telematik adresiniz
• Sabit telefon ve/veya cep telefonu numaranız
• Ticari ve/veya mesleki faaliyetinize ilişkin bilgiler
IT güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilmesiVeri sorumlusunun ya da üçüncü tarafların ve veri iletilen tarafların meşru menfaatiMantıksal erişim
Veri Sorumlusunun hizmetlerine / faaliyetlerine ilişkin tanıtım amaçlı bildirimler gönderilmesiRızanızla• Adınız-soyadınız
• Fiziki ve telematik adresiniz
• Sabit telefon ve/veya cep telefonu numaranız
• Ticari ve/veya mesleki faaliyetinize ilişkin bilgiler
Kendilerine ait pazarlama amaçlarıyla Maccaferri Grup yan kuruluşlarına kişisel verilerin iletilmesi (AB dışındaki yerler  dahil)Rızanızla• Adınız-soyadınız
• Fiziki ve telematik adresiniz
• Sabit telefon ve/veya cep telefonu numaranız
• Ticari ve/veya mesleki faaliyetinize ilişkin bilgiler

Yetkili makama şikâyet hakkınızı ve de Avrupa Mevzuatı (EU) 2016/679 Madde 15 ve müteakip maddeler kapsamındaki haklarınızı istediğiniz zaman kullanabileceğiniz konusunda Veri Sorumlusu tarafından bilgilendirilmiş bulunmaktasınız.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için adresinden [email protected] bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bilgilendirme – Pazarlama Faaliyetleri

 • Biz kimiz ve kişisel verilerinizi nasıl yönetiyoruz?

  Kaptan Metin İş Merkezi, Sahrayıcedit Mah. Atatürk Caddesi No:51 K:4 D:3 Kadıköy-İstanbul/Türkiye adresinde mukim Maccaferri Çevreci Mühendislik Çözümleri San. Ve Tic. A.Ş.Veri Sorumlusu sıfatıyla (ilerleyen bölümlerde Veri Sorumlusu olarak anılacaktır), kişisel verilerinizin güvenliğinden ve bu verilerin veri ihlali riskiyle karşı karşıya kalabileceği herhangi bir durumdan gerektiği şekilde korunmasını garanti etmekten sorumludur. Veri Sorumlusu; kişisel verilerin toplanmasına ve kullanılmasına ve de yürürlükteki mevzuat kapsamında verilen hakların kullanılmasına ilişkin olarak politikalar ve uygulamalar belirleyerek hayata geçirir. Gerekli olduğu zamanlarda ve mevzuattaki değişikliklerin veya kurumsal değişikliklerin kişisel verileri işleme sürecini etkileyecek olduğu hallerde Veri Sorumlusu, kişisel verilerin korunması için belirlenen politikaları ve uygulamaları günceller. Şirket tarafından belirlenen politikalar ve hayata geçirilen uygulamalar hakkında herhangi bir sorunuz olduğunda başvurabileceğiniz bir veri koruma sorumlusu, Veri Sorumlusu tarafından görevlendirilmiştir. Veri koruma sorumlusunun irtibat bilgileri: [email protected]

 • Verileriniz Veri Sorumlusu tarafından nasıl ve neden toplanır ve işlenir?

  Veri Sorumlusu, aşağıda örnekleri yer alan sizinle ilgili verileri toplan ve/veya alır:

  • Adınız-soyadınız
  • Fiziki ve telematik adresiniz
  • Telefon ve/veya cep telefonu numaranız
  • Ticari ve/veya mesleki faaliyete ilişkin bilgiler
  • Mantıksal erişim

  Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenecektir:

  1) Etkinliğe katılım sürecinin yönetilmesi

  Kişisel verileriniz; ön hazırlık faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve sonrasında Veri Sorumlusuyla olan ilişkinizin yönetimi ve bu ilişkinin sürdürülmesi için gerekli ve faydalı olan amaçlarla ve de aranızdaki ilişkiden kaynaklanan diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilir.

  Sözleşme ve tabi olduğu belirli mevzuatlar kapsamında Veri Sorumlusunun yerine getirmesi gereken yükümlülükler aşağıdaki konularla ilgilidir:

  – Muhasebe;

  – Hizmetin şartlarının izlenmesi / güncellenmesi.

  Yukarıda açıklanan amaçlara ilişkin faaliyetlerin ifası ve de belirli yasal sorumlulukların yerine getirilmesi için gerektiği hallerde kişisel verileriniz, temelde üçüncü taraflara ve/veya alıcılara aktarılabilecektir. Örneğin:

  1. IT destek şirketi ve hosting şirketi;

  İnternet sitesi yönetim ve bakım hizmetleri sunan şirketler

  2) IT Güvenlik Amaçlarına ilişkin olarak

  Veri Sorumlusu, kesinlikle zorunlu sınırlar içinde kalmak şartıyla ve belirli bir güvenlik seviyesini korumak kaydıyla, saklanan veya iletilen kişisel bilgilerin ulaşılabilirliğini, doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini tehlikeye atabilecek beklenmedik olaylar veya yasadışı ya da kötü amaçlı eylemler olması halinde kendisine bağlı ağların veya sunucuların güvenliğini ve işlerliğini korumak için gerektiği kadarıyla ve Veri Sorumlusunun meşru hak ve menfaatlerine dayanarak -bilgisayar verisi (örneğin mantıksal erişim) ya da Veri Sorumlusuyla ilişkili internet sitelerinde ya da platformlarda görüntülenen hizmetler olması halinde toplanan veya elde edilen trafik (örneğin etkinlik kayıt işlemi için) dahil olmak üzere- kişisel verilerinizi işler.

  Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları söz konusu olduğunda Veri Sorumlusu, kişisel verilerin ihlali (veri ihlali) durumunda yerine getirmekle yükümlü olduğu yasal sorumluluklarına uygun olarak sürecin yönetilmesi için prosedürlere sahiptir.

  3) Tanıtım Amaçlı Bildirimler Gönderilmesi Amacıyla

  Kişisel verileriniz, yeni hizmet / ürün önerisinde bulunmak ve size tanıtım amaçlı materyaller göndermek ve/veya piyasa araştırması yapmak için işlenebilir. Kişisel verileriniz (örneğin adınız, soyadınız, fiziki ve elektronik adresleriniz, sabit telefon ve/veya cep telefonu numaranız, ticari ve/veya mesleki faaliyetlere ilişkin bilgiler), aşağıdaki yollarla sizinle iletişim kurulması için işlenebilir:

  • E-posta;
  • SMS;
  • Operatörsüz telefon görüşmesi;
  • Normal posta.

  Bu şekilde veri işlenebilmesi için verinin bu amaçla kullanılması yönünde onay vermeniz şart olup hem geleneksel hem otomatik olmak üzere hangi yöntemlerle verilerin işlenebileceğini ve sizinle irtibata geçilebileceğini belirtmeniz gerekir.

  4) Maccaferri Grup Şirketlerine iletilmesi amacıyla

  Bununla birlikte verileriniz, her şartta onayınız alınmak kaydıyla, AB sınırları dışında bulunan Grup Şirketlerine (aşağıdaki linkte listelenen OM bağlı şirketleri, Consociate Maccaferi dahil, ilerleyen bölümlerde birlikte “Bağlı Şirketler” olarak anılacaktır), kendilerine ait ürünleri / hizmetleri tanıtma amacı dahil olmak üzere amaçlarla açıklanabilir.

  Kişisel verileriniz, hiçbir şart altında şüpheli/kimliği bilinmeyen taraflara verilmeyecek veya bu gibi şahsılarla paylaşılmayacaktır. Onay vermeyi seçmeniz halinde Veri Sorumlusu, onayınızı müteakip kişisel verilerinizi AB sınırları dışındaki ülkelere, Bağlı Şirketlere (Bağlı Şirketlerin bulunduğu ülkelerin listesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz ) aktarabilecektir. Bu noktada belirtmeliyiz ki söz konusu veri aktarımı, AB mevzuatı uyarınca temin edilen belirli herhangi bir taahhüde tabi değildir; Güvenlik Makamlarının ve/veya benzer kurum ve kuruluşların verilerinize erişim sağlaması gibi bazı olası riskler barındırabilir ve söz konusu bu erişime tarafınızdan itiraz edilemez.

  Bu amaçla Veri Sorumlusu, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan kişisel verileri işler:

  • Adınız, soyadınız, fiziki ve elektronik adresiniz, sabit telefon ve/veya cep telefonu numaranız
  • Ticari ve/veya mesleki faaliyete ilişkin vergi numarası veya KDV numarası

Teknik destek mi gerekiyor?

Projelerinize destek olmak için buradayız

This site is registered on wpml.org as a development site.