Çözümler

Çözümler

Açık Deniz Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Maccaferri, sahalarda ve açık denizde montaja hazır, özel olarak tasarlanmış açık deniz su ürünleri yetiştiriciliği ağ sistemlerini sunar. BoyutlGörüntüle
star
Ağırlık İstinat Yapıları
Ağırlık istinat yapıları projelerinde Maccaferri mühendisleri birçok faktörü düşünür. Teknik anlamda, bir ağırlık istinat yapıları toprak basıncına diGörüntüle
star
Alt Temel Tabakasının İyileştirilmesi
Bağlayıcısız malzemeden yapılan yollar ve yol alt temel tabakası ile ilgili sorunlar: Bağlayıcısız malzemelerden yapılan temeller ve erişim yolları, yGörüntüle
star
Alt Temel ve Kaplama Drenajı
Performansı arttırmak için suyun giderilmesi: Bir yol veya kaldırım yapısı, yapının içinde, altında veya yanında bulunan su nedeniyle zayıflayabilmektGörüntüle
star
Alüvyon Kapatma
Kirlenmiş tortulara yönelik zorluklar: Kirlenmiş tortullar akarsuların, nehir ağızlarının ve endüstriyel tesislere bitişik denizlerin birçok yerinde mGörüntüle
star
Asfalt Kaplamaların Güçlendirilmesi
Yollarımız üzerindeki gerilmelerin artması. Güçlendirilmiş (donatılı) asfalt kaplamalar daha az malzeme ve bakıma ihtiyaç duyduklarından, işin toplam Görüntüle
star
Balık ağı kafesleri
Maccaferri balık çiftliği sahasında özel olarak tasarlanmış ve tamamen önceden monte edilmiş ağ kafeslerini sunar. KikkoNet ağ kafesleri, deniz balGörüntüle
star
Basit Örtüleme
Gevşek veya düşen molozları tutmak için, kaya şevleri üzerine kaya düşmesi perdesi veya basit perde sistemleri kurulur. Bu kaya düşmesi tehlikesi, bu Görüntüle
star
Bindirme (Piggybacking)
Artan atık malzeme bertarafı sorununu çözüme kavuşturmak isteyen yerel ve federal otoriteler, Bindirme olarak adlandırıldığı şekilde terk edilmiş çöp Görüntüle
star
Birincil Kaplama
Duraylılık ve Güçlendirme İlk kaplama aşaması, kazılan zemine anında destek sağlayan tünel yapısının dengesini sağlar. Bu geçici destek kaplaması, Görüntüle
star
Boru Hattı Koruma
1981 yılından beri, deniz altı boru hatlarının ve kabloların korunması, demirlenmesi, balastlanması ve sağlamlaştırılması için mühendislik çözümleri sGörüntüle
star
Boyuna Yapılar
Boyuna koruma yapıları, boyları nehir akışına paralel olan hidrolik yapılardır. Bu yapılar genellikle mevcut doğal bentlerin üzerine veya bunları destGörüntüle
star
Dalgakıranlar ve Mahmuzlar
Dalgakıranlar açık denizde tesis edilebilmekte veya kıyı şeridine bağlanabilmekte ve genellikle deniz altyapısını dalga ve akım hareketlerine karşı koGörüntüle
star
Deniz Duvarları ve Kıyı Şeridi Yapıları
Deniz duvarları ve kıyı şeridi yapıları şehirleri, yolları, otobanları, demiryolu hatlarını ve endüstriyel tesisleri denizden korumak için inşa edilmeGörüntüle
star
Deniz Yosunu Çayırları ve Resif Rekonstrüksiyonu
Deniz yosunu çayırlarının önemi: Deniz yosunu çayırları, akış hızlarını azaltması, tortulaşmayı arttırması ve erozyonu sınırlandırması yönüyle kıyı orGörüntüle
star
Dikey Drenaj İşleri
Zemin yüzeyindeki veyahut zemindeki yeraltı suyu yüzeylerinden kaynaklanan suyun yönetimi, yapının uzun vadeli performansını etkileyen en önemli hususGörüntüle
star
Dinamik Kaya Düşmesi Bariyerleri
Bazı kaya düşmesi tehlikesi durumlarında, teknik, topografik veya ekonomik sorunlar nedeniyle kaya düşmesi perdesi koruması veya yüzey stabilizasyon aGörüntüle
star
Drenaj Sistemleri İle Güçlendirme
Zemin yapısı, içerisinde veya bitişiğinde bulunan yağmur suyu ile zayıflayabilir. Yağmur suyuna karşı drenaj hendek ve drenaj kanalları gibGörüntüle
star
Düzlemsel ve Yatay Drenaj
Düzlemsel ve yatay drenaj, su mevcudiyeti nedeniyle zayıflayan zeminlerin güçlendirilmesi için kullanılan faydalı bir tekniktir. Uygun bir drenaj yoluGörüntüle
star
Güvenlik Bariyerleri
Güvenlik bariyerleri, araçların otoyollardan veya demiryollarından çıkıp diğer altyapılara, yaya alanlarına veya binalara girmesini önlemek için özel Görüntüle
star
Havzaların, Göllerin ve Kanalların Su Yalıtımı
Havzaların, göllerin ve kanalların su yalıtımı, yağmur suyu azaltma göletlerinin temin edilmesinden zemini kirleten kirli suyun önlenmesine kadar birçGörüntüle
star
İzolasyon Bariyer Sistemleri – Kapama
İzolasyon veya yüzey bariyer sistemi, bir çöp sahası, kirlenmiş maden ya da tarım arazisi izole edilirken (veya kapatılırken) sürecin önemli bir bölümGörüntüle
star
İzolasyon Bariyer Sistemleri – Taban
Güçlü bir taban niçin önemlidir? İzolasyon bariyer sistemi zemini ve zemin suyunu olumsuz çevresel etkilere karşı koruma görevi olduğundan, çöp depolaGörüntüle
star
Kanal Çalışmaları
Akarsuyun uzun vadeli performansını korumak için bentlere ve gerektiğinde hidrolik kanalların kanal yataklarına genellikle koruyucu bir kaplama uygulaGörüntüle
star
Kar Bariyerleri ve Çığ Koruması
Kar bölgelerindeki dağlık alanların sakinleri her zaman çığ riskinden etkilenmiştir. Bu bölgelerde ormansızlaşma ve turistik altyapısının geliştirilmeGörüntüle
star
Kaya Düşmesine karşı seddeler
Kaya düşmesi setleri, pasif sistemlerdir ve yüzey stabilizasyon sistemlerinin kurulamadığı durumlarda, rneğin çok geniş şevler için veya tüm şevin eriGörüntüle
star
Kazı Konsolidasyonu ve Güçlendirme
Zemin Güçlendirme ve Konsolidasyonu ne zaman ve neden gereklidir? Kazı Konsolidasyonu ve Güçlendirme, tünel yüzeylerini ve kazıyı dengeli hGörüntüle
star
Kazıklı Güçlendirilmiş Dolgular
Konsolidasyon problemi olan zayıf bir zeminde düşey deplasmanları sınırlandırmanın gerektiği pek çok durum vardır. Örneğin; – Zayıf zemindeGörüntüle
star
Kumul Rekonstrüksiyonu
Kumulların kıyı şeridi stabilitesi ve kıyı güvenliği açısından sunduğu yüksek değer yaygın bir şekilde kabul edilmekte ve birçok ülke, mevcut kumullarGörüntüle
star
Kuvvet Koruma Bariyerleri
Yerleştirmesi kolay ve hızlı Defencell MAC bariyer sistemimiz, balistik koruma, patlama azaltma ve HVM araç bariyerleri sağlayarak birlikleri korur. FGörüntüle
star
Marjinal Toprak ve Atık Yığınlarının Güçlendirilmesi
Dünya çapında daha büyük kapasiteli depolama alanları. Dünya çapında artan insan popilasyonu ile beraber, atık malzeme miktarıda artmaktadır. Bunun soGörüntüle
star
Moloz Akışı ve sığ kıyı bariyerleri
Moloz akışları ve yüzeysel heyelanlar, ince parçacıklardan iri kaya parçalarına ve ağaç dallarına kadar çok çeşitli malzemeyi kapsayan, oldukça harekGörüntüle
star
Obruk Üstü Yapılar
Çöküntüye karşı koruma. Bazı bölgeler, madenlerin doğal obruk veya eriyiklerin yol açtığı ani boşluk veya doğal çöküntü oluşumuna karşı risk altındadıGörüntüle
star
Prekast Betonarme Panelli Toprakarme İstinat Duvarları
Uygun maliyetli olacak şekildegeliştirilen çözümlerimizin ihtiyaç duyulduğu durumlar: Yalnızca dar bir inşaat sahasının bulunduğu ya da kentsel alanlaGörüntüle
star
Rıhtımlar, İskeleler ve Mendirekler
Teknik çözümlerimiz kullanılarak rıhtımlar, iskeleler ve mendirekler inşa edilebilir ve erozyona karşı korunabilir. Maccaferri çözümleri ayrıca limanlGörüntüle
star
Ses Bariyerleri
Ses bariyerleri, mekanlar arasındaki gürültü kirliliğini en aza indirgemek amacıyla kullanılmaktadır. Yerleşim alanlarındaki altyapı işlerinden ve endGörüntüle
star
Şev Koruma
Tüm doğal yamaçlar sürekli erozyon kuvvetlerine maruz kalmaktadır. Yamaç yeni bir geliştirmenin bir parçası olarak yakın zamanda oluşsa da asıl halindGörüntüle
star
Sönümleyici Bariyerler
Sönümleyici Sistemler, kayaların nihayetinde durabileceği veya güvenli bir şekilde toplanabileceği bariyerin altında mevcut “aşınma” alanının olduğu şGörüntüle
star
Su Bentleri, Menfezler ve Enine Yapılar
Enine yapılar, katı maddeleri veya tortuları taşıyan dinamik hidrolik akıntıları kontrol altına almak için kullanılmaktadır. Bu yapılar akıntıyı durduGörüntüle
star
Susuzlaştırma
Sıvı atığın yol açtığı sorunlar: Sıvı atık maddelerin bertarafı pahalıdır, taşıması zordur ve daha fazla kirliliğe yol açmaktadır. MaccaferGörüntüle
star
Yırtıcı Hayvan Ağı
Maccaferri, balık çiftliği sahasında son montaja hazır özel olarak tasarlanmış yırtıcı hayvan ağlarını sunar. Boyutlarından ve ağ tipinden müşteriGörüntüle
star
Yüzey Güçlendirme ve Destek
Bazı kaya şevleri, genellikle ek stabilizasyon gerektiren kararsız bir yüzey katmanına sahiptir. Oynak yüzey tabakasının dayanıklılığını artırmak içinGörüntüle
star
Zayıf Zemin Üstü Yapılar
Kohezyonlu ya da alüvyonlu zemin üzerine inşa edilen dolgular, zemin yapısına bağlı olarak oturmalara maruz kalabilir. Bu tip oturmaları önGörüntüle
star
Zemin Çivileme
Zemin Çivileme, hem doğal hem de kazılmış şevlerde kullanılabilen bir tekniktir, şevleri güçlendirmek için tendonların araya sokulmasından oluşur. ÇivGörüntüle
star
Zemin Kaplama Uygulamaları
Düşük sürtünmeli yüzeylere zemin döşenirken, toprağın eğimden dolayı kayma ihtimali vardır. Bu durum şaşırtıcı derecede yaygın görülmektedir ve arazi Görüntüle
star

<br>Arananı bulamadınız mı?

Filter by:
Gelişmiş Arama
Uzmanlarımızla Tanışın

Karmaşık inşaat sektöründe kazanan bir ortak temsil ediyoruz. Geniş ürün yelpazemiz sayesinde, ürünlerimiz sektörün çeşitli teknik taleplerine cevap vermektedir: drenaj ve korumadan yapıların ve kaplamaların su ve su geçirmezliğine, enerji tasarrufundan konut konforuna, buhar kontrolünden ilgili konulara kadar birçok alanda çözümler sunuyoruz.

Teknik destek mi gerekiyor?

Projelerinize destek olmak için buradayız

This site is registered on wpml.org as a development site.