Alüvyon Kapatma

Home > Çözüm > Alüvyon Kapatma

Alüvyon Kapatma

Kirlenmiş tortulara yönelik zorluklar: Kirlenmiş tortullar akarsuların, nehir ağızlarının ve endüstriyel tesislere bitişik denizlerin birçok yerinde mevcuttur. Bu kirleticilerin etkisi, yatıştırılmadığı takdirde zararlı olabilmektedir. Buna yönelik teknikler kapsamlı tarama ve değiştirme faaliyetlerini içerebilir; ancak bu faaliyetler birçok risk içermektedir ve oldukça yüksek maliyetlidir. Yeni Teknik Yerinde Kapatma Yeni bir teknik, su altındaki kirli alüvyon malzemenin yerinde kapatılmasını içermektedir. Böylelikle kirli malzemenin kazılması ve saha dışına bertaraf edilmesi ihtiyacı ortadan kaldırılmaktadır.

Kirli alanın yakın çevresinden izole edilmesi veya çevrelenmesi, sızdırmaz membran, kum, çakıl ve erozyon koruyucu tabaka kombinasyonlarını içermektedir. Uygun bir çözüme yönelik çeşitli değerlendirmeler: Uygun çözümün seçilmesi, jeoteknik, hidrodinamik, ruhsatlandırma, tortu karakterizasyonu ve kalan kullanımları gibi birçok disiplini kapsamaktadır. Bu kurul analizi aynı zamanda bölgedeki kıyısal ulaşım ve erozyon üzerindeki olası değişiklikleri de göz önünde bulundurmalı ve ele almalıdır. Maccaferri’nin Düzeltici Filtre ve Sızdırmaz Yatak çözümleri, tortu çevreleme projelerine yardımcı olabilir.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.