Safety-Noise-Barriers-i

Bariere de protecție

Bariere de siguranță sunt proiectate și planificate pentru a preveni vehicule să părăsească autostrăzile sau căile ferate și să se abată pe o infrastructură adiacentă.

Experiența noastră și Duna. Prin utilizarea abilităților noastre în structurile de sol armat, am proiectat și fabricat soluții de barieră pentru liniile de cale ferată de mare viteză, Milano-Bologna și Milano-Torino, pentru a preveni vehicule să părăsească autostrada și să cadă pe calea ferată. Această structură specifică de sol armat, Duna, a fost instalată pe mai multe kilometri în aceste proiecte. Admițând că ușurința de instalare este un factor cheie pentru clienții nostri, am fabricat unități Duna complet preasamblate în fabrică. Acest lucru a minimizat efortul de construcție, economisind timp și costuri.

Bariere acustice

Cererea crescută pentru bariere acustice. Barierele acustice sunt folosite pentru a minimaliza poluarea fonică de la o zonă la alta. Regulamentele pentru a minimiza impactul asupra mediului al zgomotului și poluării vizuale create de lucrările de infrastructura și industriale în zone rezidențiale, au generat o creștere a cererii pentru bariere acustice și protecție vizuală.

Aceste bariere ar trebui să aibă:

  • Impact minimal asupra peisajului urban
  • chiar si structurile mari ar trebui să aibă o “amprentă” mică

Soluțiile noastre combină ambele atribute, oferind ușurință în construcție și raport bun cost-eficiență :

  • GreenReef – Sistem modular de pereți cu panouri vegetale
  • Green Sonic – Barieră acustică modulară proiectată să vegeteze

Ingineria solului. Pentru a activa și obține o vegetație de lungă durată, am dezvoltat împreună cu partenerul nostru în acest sector, Euroambiente, un sol mineral specific cu capacitate mare de vegetație și cu întreținere redusă. Acesta permite creșterea plantelor și arbuștilor pe suprafețe cu o înclinare mai mare de 80°.