Βιωσιμότητα

Βιωσιμότητα

Είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι σε μια ολιστική προσγγιση για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων. Πράγματι, πιστεύουμε ακράδαντα στην υιοθέτηση βιώσιμων προσεγγίσεων και λύσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου.

Από το στάδιο σχεδιασμού ενός συστήματος που περνά από τις φάσεις παραγωγής και κατασκευής μέχρι την ολοκλήρωσή του: όλες οι τεχνικές μας λύσεις στοχεύουν στη δημιουργία μακροπρόθεσμων οφελών που υπερβαίνουν το ίδιο το προϊόν.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ο ΟΗΕ έθεσε τους ΣΒΑ ως επείγουσα έκκληση για δράση: ανταποκριθήκαμε στη πρόκληση και δεσμευτήκαμε να τους επιτύχουμε έναν προς έναν, βήμα προς βήμα.

Μαζί με τους θεσμούς και τις αρχές, οι επιχειρήσεις καλούναι πλέον να αναπτύξουν βιώσιμες λύσεις που διασφαλίζουν τη κοινωνική και περιβαλλοντική ευημερία και ασφάλεια, σύμφωνα με τους στόχους που τέθηκαν από τον ΟΗΕ στην Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η Ατζέντα 2030 αποτελείται από 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) που υπάγεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο 169 σχετικών περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών και θεσμικών στόχων που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030

Επτά χρόνια μετά την υπογραφή της Ατζέντας 2030, υπάρχει αυξανόμενη κοινωνική ευαισθητοποίηση στον εταιρικό κόσμο και τις κυβερνήσεις για την ανάγκη υιοθέτησης μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης και λήψης απτών μέτρων για την αντιμετώπιση μιας σημαντικής κοινωνικο-οικονομικής αλλαγής καθώς και πολλαπλν σύνθετων περιβαλλοντικών και θεσμικών προκλήσεων. Πολλές επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στην Ατζέντα 2030 ενσωματώνοντας την αρχή της βιωσιμότητας στη στρατηγική και τον επιχειρηματικό τους σχεδιασμό.

Ο ΟΗΕ όρισε τους ΣΒΑ ως επείγουσα έκκληση για δράση, ενώ η Maccaferri, για την οποία η περιβαλλοντική βιωσιμότητα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του οράματός της, ανταποκρίθηκε άμεσα, εστιάζοντας τις ενέργειές της στη καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στη διαφύλαξη του περιβαλλοντικού οικοσυστήματος.

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΙΟΘΈΤΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

Αναπτύσσουμε λύσεις που προωθούν την πρόσβαση σε προσιτή και καθαρή ενέργεια.

Συνεργαζόμαστε με τις αρχές για να μεγιστοποιήσουμε το μερίδιο της πράσινης ενέργειας στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα.

Image
Image

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ ΚΟΙΝΟΤΉΤΩΝ

Προωθούμε την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, αναπτύσσοντας λύσεις που μπορούν να εγκατασταθούν εύκοα από το τοπικό εργατικό δυναμικό χωρίς ειδική εκπαίδευση.

Πολλές κοινότητες υποφέρουν από έναν αυξανόμενο αριθμό φυσικών καταστροφών, γι’ αυτό και εργαζόμαστε πάνω σε γρήγορα και αποτελεσματικά μέτρα παρέμβασης και αποκατάστασης των οικονομιών τους.

ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑΣ

Ενθαρρύνυμε τη συνεχή βελτίωση για να θέσουμε τις μακροπρόθεσμες οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις μιας δομής στο επίκεντρο της δραστηριότητας σχεδιασμού.

Η διαδικασία σχεδιασμού μας επικεντρώνεται σε δοκιμαστικές εκστρατείες και επενδύσεις στην αξιολόγηση των επιδόσεων των λύσεών μας.

Image
Image

ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΏΠΩΝ ΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ

Η ανάπτυξη εξατομικευμένων λύσεων για κάθε πρόβλημα ασφάλειας που αντιμετωπίζουμε μας επιτρέπει να ελαχιστοποιούμε τους κινδύνους.

Οι άνθρωποι, η ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά και οι υποδομές πρέπει να προστατευθούν.

ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΉ

Μέσω της βελτιστοποίησης του σχεδιασμού, προωθούμε τη βιώσιμη διαχείριση υλικών για την εξοικονόμηση πόρων και την αποφυγή αποβλήτων. Τα επιτεύγματά μας αφορούν τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών.

Επίσης, δεσμευόμαστε για διαφάεια, παρέχοντας αντικειμενικές, αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο ζωής περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων μας.
Μάθετε περισσότερα >>>

Image
Image

ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ

Μας ενδιαφέρει η φυσικοποίηση των τεχνικών μας κατασκευών και πιστεύουμε ότι η ενσωμάτωση της βλάστησης και των τεχνικών φύτευσης στο στάδιο του σχεδιασμού αποτελεί πρόσθετη οικολογική αξία των λύσεών μας.

Εργαζόμαστε για τη βελτίωση της συνολικής αισθητικής των κατασκευών μας, για την καλύτερη ενσωμάτωσή τους στο αστικό μας περιβάλλον.

ΣΕΒΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΌΤΗΤΑΣ

Προσπαθούμε να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των λύσεών μας και να επιτύχουμε ισορροπία μεταξύ τεχνικών επιδόσεων και φυσικής ενσωμάτωσης.

Μία από τις δεσμεύσεις μας είναι να προτιμήσουμε λύσεις που ενισχύουν τη βιοποικιλότητα, παρέχουν τέλεια ενδιαιτήματα για τα διάφορα είδη, καθώς και να λαμβάνουμε υπόψη την παρουσία της άγριας ζωής και να τη σεβόμαστε.

Image

Χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη?

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε με το επόμενο σας έργο.

This site is registered on wpml.org as a development site.