Σήραγγες – Οπλισμός

Home > προϊόντα > Σήραγγες – Οπλισμός

Σήραγγες – Οπλισμός

GFRP Bar & Stirrups Τα GFRP BAR and Stirrups χρησιμοποιούνται με επιτυχία για την αντικατάσταση της παραδοσιακής ράβδου οπλισμού στις κατασκευές από σκυρόδεμα σε προσωρινές εργασίες σηράγγων (D-walls, τοίχοι αντιστήριξης, πασσάλων και παρόμοια) π.χ. εντός the tunnel breakthrough, το λεγόμενο ‘soft-eye’. Τα στοιχεία οπλισμού GFRP BAR CRG παράγονται από μια ενισχυμένη μήτρα πολυεστερικής ρητίνης μαζί με μονής κατεύθυνσης συνεχούς σπειρώματος ίνα υάλου (GFRP type E-Glass). Το GFRP BAR CRG έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα : – Εξαιρετικά υψηλή αντοχή εφελκυσμού – Υψηλή αντοχή σε κάμψη – Υψηλή διάτμηση – Εξαιρετικά υψηλό μέτρο ελαστικότητας – Αξιοσημείωτη ενίσχυση του φαινομένου τριβής (pull-out effect) – Δυνατότητα Κοπής – Υψηλή αντοχή στη διάβρωση

GFRP Bar & Stirrups Τα GFRP BAR and Stirrups χρησιμοποιούνται με επιτυχία για την αντικατάσταση της παραδοσιακής ράβδου οπλισμού στις κατασκευές από σκυρόδεμα σε προσωρινές εργασίες σηράγγων (D-walls, τοίχοι αντιστήριξης, πασσάλων και παρόμοια) π.χ. εντός the tunnel breakthrough, το λεγόμενο ‘soft-eye’. Τα στοιχεία οπλισμού GFRP BAR CRG παράγονται από μια ενισχυμένη μήτρα πολυεστερικής ρητίνης μαζί με μονής κατεύθυνσης συνεχούς σπειρώματος ίνα υάλου (GFRP type E-Glass). Το GFRP BAR CRG έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα : – Εξαιρετικά υψηλή αντοχή εφελκυσμού – Υψηλή αντοχή σε κάμψη – Υψηλή διάτμηση – Εξαιρετικά υψηλό μέτρο ελαστικότητας – Αξιοσημείωτη ενίσχυση του φαινομένου τριβής (pull-out effect) – Δυνατότητα Κοπής – Υψηλή αντοχή στη διάβρωση

Βίδα GFRP CRG Για χρήση σε εργασίες σηράγγων η βίδα GFRP CRG της Maccaferri παράγεται από υαλοβάμβακα και είναι εξοπλισμένη με χαλύβδινη κεφαλή για την τάνυση που θα ακολουθήσει και χρησιμοποιείται σε αγκυρώσεις βράχων και αγκύρια εδάφους. Παράγεται από από μια ενισχυμένη μήτρα πολυεστερικής ρητίνης μαζί με μονής κατεύθυνσης συνεχούς σπειρώματος ίνα υάλου (GFRP type E-Glass). Η διαδικασία δεν επηρεάζει την ακεραιότητα της ίνας υάλου, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει σημαντικά και το φαινόμενο τριβής (pull-out) αλλά και τη συνολικής αντοχή εφελκυσμού. Η χαλύβδινη κεφαλή έχει μέγεθος ανάλογα με τη μηχανική συμπεριφορά του συγκεκριμένου προφίλ στο οποίο τοποθετείται. Το σύστημα τάνυσης είναι γρήγορο και αποτελεσματικό και είναι βαθμονομημένο ώστε να διασφαλίζει την ακεραιότητα του προφίλ GFR. Είναι επίσης δυνατή η σύνδεση δύο στοιχείων μέσω ενός S355 χαλύβδινου συνδέσμου. Η βίδα GFRP BOLT CRG συνιστάται μόνο για προσωρινές εφαρμογές (ACI440.1R, αναφορές).

Αγωγοί GFRP & Eξαρτήματα Οι αγωγοί GFRP χρησιμοποιούνται στον οπλισμό εδάφους σε εργασίες σηράγγων, όπου απαιτείται σημαντική βελτίωση των εδαφικών χαρακτηριστικών, π.χ. εντός του μετώπου της σήραγγας πριν την εκσκαφή, τη λεγόμενη ‘σταθεροποίηση πυρήνα’. Τα στοιχεία GFRP (αγωγοί) παράγονται από μια ενισχυμένη μήτρα πολυεστερικής ρητίνης μαζί με μονής κατεύθυνσης συνεχούς σπειρώματος ίνα υάλου (GFRP type E-Glass). Η διαδικασία δεν επηρεάζει την ακεραιότητα της ίνας υάλου, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει σημαντικά και το φαινομένο τριβής (pull-out) αλλά και τη συνολική αντοχή εφελκυσμού. Οι μονάδες εισάγονται σε μια οπή στο έδαφος της εκσκαφής και πληρώνεται με κονίαμα. Το κυματοειδές προφίλ βελτιώνει τη δύναμη πρόσφυσης, η οποία σε συνδυασμό με την υψηλή εφελκυστική ικανότητα του αγωγού παρέχει αξιόπιστη σταθεροποίηση και ενίσχυση στους πελάτες μας. Τα στοιχεία αυτά (αγωγοί) μπορούν ακόμη να επεκταθούν σε μήκος με τη χρήση συνδετήρων και Manchette injection sleeve κατά τη διαδικασία συναρμολόγησης. Οι αγωγοί GFRP και άλλα στοιχεία συνιστώνται μόνο για προσωρινές εφαρμογές. Εδαφικό Σύστημα P.E.R. Η σειρά P.E.R. Ground System (Στοιχείο Πίεσης για την Ενίσχυση του Εδάφους) αναπτύχθηκε για να παρέχει στους πελάτες μας στον τομέα των σηράγγων βελτίωση εδάφους σε δύσκολες και δυσμενείς συνθήκες. Το σύστημα μπορεί να παραχθεί κατά παραγγελία στο σύνολό του και να εκτελεί πολλαπλές εργασίες ταυτόχρονα όπως αποστράγγιση, ενίσχυση και σταθεροποίηση εδάφους. Εφαρμόζεται σε εδάφη χαλαρά ή διογκούμενα όπως και όπου υπάρχουν αυστηρές απαιτήσεις όσον αφορά τον έλεγχο των υπόγειων υδάτων. Το P.E.R. Ground χαρακτηρίζεται από ένα στοιχείο ενίσχυσης από πολυεστερική ρητίνη με οπλισμό από υαλοβάμβακα, με ένα ενσωματωμένο διαστελλόμενο περίβλημα. Όταν εισαχθεί στην οπή, το κάλυμμα πληρώνεται με ένεμα υπό πίεση, βελτιώνοντας σημαντικά το φαινόμενο τριβής (pull-out), την σύνδεση μεταξύ του ενέματος και του οπλισμού και συνολικά του ελέγχου του όγκου ενέματος. Υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας του προϊόντος σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη όταν χρησιμοποιείται σε εφαρμογές σταθεροποίσης του πυρήνα: – Αγωγοί HDPE με μικροτομές και μη υφαντό γεωύφασμα, ώστε να επιτρέπεται η ανασυμπίεση του εδάφους και αποστράγγιση ταυτόχρονα. – Αγωγοί PVC με μικροτομές (manchette pipe) ώστε να επιτρέπεται η ανασυμπίεση του εδάφους και είτε διάτρηση είτε εφαρμογή ενεμάτων υπό πίεση ταυτόχρονα. Οι αγωγοί GFRP και τα άλλα στοιχεία του συνιστώνται για προσωρινή χρήση μόνον. Χαλύβδινη Βίδα Η E-EXBOLT της Maccaferri είναι μια βίδα που αναπτύχθηκε για χρήση σε (χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτή τη χρήση) : – Εφαρμογές σε ορυχεία όπως αγκυρώσεις σε κατακόρυφες επιφάνειες και ταβανιού – Εφαρμογές σε σήραγγες όπως ακτινικά συστηματικά δεσίματα – Σταθεροποίηση βραχοπρανών Κατασκευάζεται από συγκολλητή μεταλλική σωλήνα, με πτυχώσεις στο μήκος του (αναδιπλώνεται το ίδιο) και σφραγισμένο στη μία πλευρά. Η βίδα επεκτείνεται μέσα σε μια προ-διατετριμένη οπή χρησιμοποιώντας νερό από αντλία υψηλής πίεσης. Η διαδικασία τοποθέτησης είναι εύκολη και παρόμοια με αυτή που ακολουθείται με άλλες βίδες. Αυτό καθιστά τη E-EXBOLT άμεση και εύκολη στη χρήση για όλους τους χρήστες. Η E-EXBOLT έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα : – Η πρόσφυση στον βράχο προκύπτει από την τριβή που προκαλείται μεταξύ της βίδας και του βράχου – Οι βίδες τριβής μπορούν να αναλαμβάνουν φορτία αμέσως μετά την τοποθέτησή τους και έχουν την ικανότητα να απορροφούν την κίνηση των βράχων. – Εφαρόζεται φέρουσα δύναμη σε όλο το μήκος της εισηγμένης βίδας Οι βίδες τριβής E-EXBOLT παράγονται από χάλυβα grade S355 MC.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.