Φράκτες Προστασίας Ένοπλων Σωμάτων

Home > λύση > Φράκτες Προστασίας Ένοπλων Σωμάτων

Φράκτες Προστασίας Ένοπλων Σωμάτων

Image

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητο να περιοριστεί η κατακόρυφη καθίζηση ενός επιχώματος, λόγω της σταθεροποίησης μιας μαλακής βάσης. Για παράδειγμα: − Μεγάλου πάχους στρώματα μαλακού εδάφους μπορεί γενικά να είναι προβληματικά και να παρουσιάζουν διαφορικές καθιζήσεις. − Κατασκευές διπλά σε υποδομές που ήδη εδράζονται επάνες σε πασσάλους (π.χ. βάσεις υποστήριξης γέφυρας) − Ευαίσθητα όρια λειτουργικότητας για το παραπάνω επίχωμα Σε αυτές τις περιπτώσεις το επίχωμα, κατά κανόνα, κατασκευάζεται με θεμελίωση επί πασσάλων.

Paralink: ισχυρό και οικονομικά αποδοτικό Τα υψηλής αντοχής γεωπλέγματα Paralink® ή MacGrid® WG, προσφέρουν υψηλή αντοχή με χαμηλή παραμόρφωση. Όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τους πάσσαλους μπορούν να αντικαταστήσουν τη πλάκα θεμελίωσης του επιχώματος. Αυτά τα γεωπλέγματα τοποθετούνται σε μια στρώση εντός κοκκώδους στρώματος , σε άμεση επαφή με την οροφή των πασσάλων.

Image

Τα γεωπλέγματα, με διάρκεια ζωής σχεδιασμού περισσότερο από 120 χρόνια, σε συνεργασία με τα εδάφη, απορροφούν τις δυνάμεις που μεταφέρονται από το επίχωμα και τις μεταφέρουν στους πάσσαλους υποστήριξης. Η παρουσία του Paralink® βελτιώνει τη συνολική συμπεριφορά του επιχώματος με αποτέλεσμα οι πάσσαλοι να μπορούν να τοποθετηθούν σε μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ τους με συνέπεια τη μείωση του αντίστοιχου κόστους. Χρήσεις του MacTex. Για λιγότερο δύσκολες ή για βραχυπρόθεσμες συνθήκες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα υφαντά πολυεστερικά γεωυφάσματα ενίσχυσης MacTex® W. Έχουν εφαρμοστεί σε πολλά επιχώματα επί πασσάλων, σε έργα σε όλο το κόσμο, πράγμα που μας καθιστά πραγματικούς ηγέτες σε αυτή την εφαρμογή. Λύσεις στα μέτρα του εκάστοτε έργου. Χρησιμοποιόντας το εξειδικευμένο λογισμικό της Maccaferri , MacBARS, και έχοντας τη δυνατότητα να προσαρμόζουμε τα προιόντα μας στα εργοστάσια μας (μήκος, πλάτος ρολού, αντοχή), μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε το σχεδιασμό για τους πελάτες μας παρέχοντας λύσεις με την καλύτερη αξία.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.