Φράκτες ανάσχεσης ροών χαλαρών υλικών και ρηχών κατολισθήσεων

Home > λύση > Φράκτες ανάσχεσης ροών χαλαρών υλικών και ρηχών κατολισθήσεων

Φράκτες ανάσχεσης ροών χαλαρών υλικών και ρηχών κατολισθήσεων

Image

Οι κατασκευές διαμήκους προστασίας είναι υδραυλικές κατασκευές σε μήκος, παράλληλες με τη ροή του ποταμού. Αυτές οι κατασκευές συχνά κτίζονται πάνω σε ή υποστηρίζουν υφιστάμενες φυσικές όχθες και συνήθως εκτείνονται σε μεγάλη απόσταση. Οι λύσεις προστασίας σε όχθες πρέπει να είναι αρκετά στιβαρές και σωστά σχεδιασμένες ώστε να εξουδετερώνουν τις διαβρωτικές δυνάμεις που δημιουργούνται από το ρεύμα ροής και τα μεταφερόμενα ιζήματα.

Το φορτίο τριβής, λόγω των μεταφερόμενων από τη ροή υλικών, είναι από τις πιο κρίσιμες δυνάμεις που ασκούνται στις όχθες του ποταμού ή στον πόδα των οχθών. Για αυτό το λόγο, αναπτύξαμε το PoliMac, μια αποκλειστική επένδυση πολυμερούς για προϊόντα σύρματος διπλής πλέξης που αντέχει σε μηχανικά φορτία και χημικές επιθέσεις που επηρεάζουν τις κατασκευές σε ποτάμια.

Οι αυστηρές δοκιμές και η βαθιά κατανόηση της απόδοσης των λύσεών μας σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μελέτες πιο οικονομικές και κατά συνέπεια οι λύσεις μας έχουν αυξημένη ανταγωνιστικότητα σε σύγκριση με ισοδύναμα και εναλλακτικά (παραδοσιακά) συστήματα. Η προστασία οχθών με χρήση Reno Mattress Plus μπορεί να επιφέρει μείωση πάχους έως και 73% σε σύγκριση με την παραδοσιακή προστασία με Rip Rap. Αυτό επιτρέπει σημαντική εξοικονόμηση υλικών και μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης για τη προστασία της όχθης του ποταμού. Τα συστήματά μας για τη παραποτάμια προστασία οχθών μελετώνται και βελτιστοποιούνται ώστε να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων της κοινωνίας μας και της περιβαλλοντικής ισορροπίας. Από αυτή την άποψη, οι λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί ώστε να δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για τη φυσική αναβλάστηση της όχθης. Επιπλέον πρόσφατες μελέτες καταδεικνύουν ότι τα συστήματά μας που αξιοποιούν τη φύση δημιουργούν ένα φυσικό βιότοπο για ζώντα είδη, ενισχύοντας τη βιοποικιλότητα μέσω της προστασίας του βένθου. Κατεβάστε το λογισμικό MacRa Studio και ξεκινήστε να σχεδιάζετε την αλλαγή μαζί μας!

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.