Φράγματα, Οχετοί και Εγκάρσιες Κατασκευές

Home > λύση > Φράγματα, Οχετοί και Εγκάρσιες Κατασκευές

Φράγματα, Οχετοί και Εγκάρσιες Κατασκευές

Image

Οι εγκάρσιες κατασκευές χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο δυναμικών υδραυλικών ροών που μεταφέρουν στερεά υλικά ή ιζήματα. Αυτές οι κατασκευές παρεμποδίζουν τη ροή, αλλάζοντας την υδραυλική της συμπεριφορά και την ικανότητά της να διαβρώνεται. Έχουμε πάνω από έναν αιώνα εμπειρίας στην επιλογή των κατάλληλων εγκάρσιων κατασκευών που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ροής σε κανάλια.

Οι μηχανικοί μας συνεργάζονται με τους πελάτες μας και χρησιμοποιούν το λογισμικό MacRA Studio για να σχεδιάσουν κανάλια, διαμήκεις και εγκάρσιες κατασκευές, επιτρέποντας στον μελετητή να εκτελεί γρήγορα προκαταρκτικές υδραυλικές μελέτες ώστε να αξιολογήσει την απαιτούμενη προστασία όχθης ή το εγκάρσιο φράγμα. Η διαθέσιμη γκάμα των προϊόντων μας επιτρέπει να εξετάσουμε τη δυνατότητα συνδυασμού τεχνητών και φυσικών λύσεων.

Image

Διάφοροι τύποι φραγμάτων Τα φράγματα, ανάλογα με το σχήμα της κατάντη όψης στο κέντρο της ροής, ταξινομούνται σε τρεις τύπους: κατακόρυφα, κλιμακωτά και επικλινή. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να προσδιοριστεί ένα υδραυλικό προφίλ όπου η μεταφορά φορτίου επί της κοίτης και η ιλύς βρίσκονται σε ισορροπία. Η δημιουργία φραγμάτων μειώνει την κλίση της κοίτης και συνεπώς περιορίζει τη μεταφορά. Τα κατασκευασμένα με συρματοκιβώτια με επένδυση PoliMac φράγματα είναι κατασκευές στιβαρές, εύκαμπτες και εύκολες στη τοποθέτηση. Χρησιμοποιούνται τόσο ως κύρια όσο και ως αντίθετα φράγματα σε μεγαλύτερες κατασκευές. Οι στρώμνες Reno Mattresses Plus χρησιμοποιούνται για την επένδυση των λεκανών ηρεμίας ή διάχυσης ενέργειας, όταν απαιτείται. Φράγματα και Κυματοθραύστες Τα ποτάμια είναι στη κυριολεξία υποδομές σε πολλές χώρες και συνεπώς πρέπει να είναι πλεύσιμα. Για να διατηρηθεί το βάθος του νερού στο ποτάμι σε σταθερό πλεύσιμο επίπεδο, μπορούν να κατασκευαστούν διαμήκη φράγματα. Αυτά εκτρέπουν τη ροή του νερού προς το κέντρο του καναλιού και εκμεταλλεύονται τη διαβρωτική δράση του νερού για να διατηρήσουν ανοικτό το κανάλι πλοήγησης. Αυτές οι διαμήκεις κατασκευές γίνονται συνήθως με χρήση κυλινδρικών συρματοκιβωτίων ή συρματόσακκων. Τα εγκάρσια φράγματα είναι κατασκευές που προεξέχουν στο κανάλι ή στις εκβολές του ποταμού, για να ανακόψουν τη ροή και να την εκτρέψουν μακριά από την πλευρά του ποταμού στην οποία έχουν κατασκευαστεί τα φράγματα. Τα συρματοκιβώτια αποτελούν μια δοκιμασμένη λύση όταν υπάρχουν σοβαρά φαινόμενα διάβρωσης κατά μήκος των υδάτινων ρευμάτων που χαρακτηρίζονται από υψηλό φορτίο μεταφοράς. Τα φράγματα με συρματοκιβώτια δημιουργούν περιοχές «υδραυλικής ηρεμίας» όπου η μεταφορά του φορτίου της κοίτης αλλάζει σε εναπόθεση, αποκαθιστώντας τις διαβρωμένες περιοχές της κοίτης και των οχθών του ποταμού. Τα μεγαλύτερα ποτάμια μπορεί να διαθέτουν ακόμη και κυματοθραύστες ποταμών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των δυνάμεων του νερού του ποταμού στις όχθες του. Παρόμοιες τεχνολογίες και προσεγγίσεις, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται στους παράκτιους κυματοθραύτες μας, χρησιμοποιούνται και στους κυματοθραύτες ποταμών. Αυτά περιλαμβάνουν όχι μόνο την επιλογή της ίδιας της δομής εκτροπής/κυματοθραύστη, αλλά και το στρώμα θεμελίωσης για τη δομή, το οποίο είναι καθοριστικό για την αποτροπή της διάβρωσης κάτω από την επέμβαση. Θεμελίωση Γέφυρας – Λύσεις για προστασία από τη διάβρωση Οι εγκάρσιες κατασκευές μπορούν επίσης να σχετίζονται με γέφυρες των οποίων οι προβλήτες συχνά διαταράσσουν τις υδραυλικές συνθήκες σε μια υδάτινη ροή. Οι δίνες γύρω από προβλήτες μπορεί να αυξήσουν τη διάβρωση γύρω από τη γέφυρα. Επιλέγοντας από τη γκάμα των συστημάτων μας για προστασία από διάβρωση, έχουμε τη δυνατότητα να προτείνουμε στους πελάτες μας λύσεις κατάλληλες για μακροπρόθεσμη προστασία. Επιπλέον, παρέχουμε υποστήριξη για τον καλύτερο τρόπο τοποθέτησης ώστε να ελαχιστοποιείται η όποια αναστάτωση στην κυκλοφοριακή κίνηση στο ποτάμι ή στο περιβάλλον. Οχετοί Διαβάσεις Ποταμών – Έλεγχος εστιασμένων προκλήσεων διάβρωσης Τα εγκάρσια εμπόδια σε μια υδάτινη ροή μπορεί να προκαλέσουν εστιασμένα προβλήματα διάβρωσης λόγω των αλλαγών στις υδραυλικές συνθήκες. Ένας νέος δρόμος πάνω από ένα ποτάμι συχνά περιλαμβάνει έναν οχετό, ο οποίος προωθεί τη φυσική ροή του ποταμού σε ένα τεχνητό αγωγό ή σε μια κιβωτοειδή δομή. Αυτά τα μεταβαλλόμενα υδραυλικά προφίλ εστιάζουν τις δυνάμεις διάβρωσης στην κοίτη του ποταμού και πρέπει να τίθενται υπό έλεγχο. Φράγματα Πρόκειται για συγκεκριμένου τύπου εγκάρσιας δομές και είναι σχεδιασμένες να δεσμεύουν το νερό. Η διαχείριση του δεσμευμένου νερού και η κατάσταση του φράγματος είναι σημαντικά. Βασιζόμενοι στις γνώσεις μας στον τομέα της υδραυλικής μηχανικής, παρέχουμε στους πελάτες μας εργασίες διοχέτευσης και προστασίας από τη διάβρωση, σχεδιασμένες για τον έλεγχο του νερού γύρω από το φράγμα. Σε περιπτώσεις που τα φράγματα εκτίθενται σε διάβρωση είτε σε υπερχειλιστές ή στη στέψη ή στην επιφάνεια του φράγματος, εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε. Μπορούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες να ξεπεράσουν αυτούς τους κινδύνους, προσδιορίζοντας εάν η λύση απαιτεί μόνο προστασία από διάβρωση ή απαιτείται πιο λεπτομερή υδραυλική εργασία.

Image

Προστασία από καθίζηση. Τα γεωπλέγματα και γεωυφάσματα υψηλής αντοχής χρησιμοποιούνται συχνά σε περιοχές όπου αναμένονται καθίζησεις από εξόρυξη ή σε περιοχές όπου υπάρχουν φυσικά κενά και μπορεί να εμφανιστούν σημεία κατάπτωσης. Τα φαινόμενα αυτά μπορεί να είναι ξαφνικά και συχνά εμφανίζουν σχήμα στρογγυλό ή ελλειπτικό.

Γεω-Λύσεις Maccaferri Τα υψηλής αντοχής γεωπλέγματα Paralink® της Maccaferri τοποθετούνται επί της περιοχής που μας ενδιαφέρει, επεκτεινόμενα κατά μια υπολογισμένη απόσταση σε κάθε πλευρά του αναμενόμενου κενού. Σε περίπτωση που το έδαφος καταρρεύσει το γεώπλεμα ή το γεωύφασμα θα καλύπτει το κενό υποστηρίζοντας το έδαφος από πάνω. Για λιγότερο δύσκολες ή για βραχυπρόθεσμες συνθήκες, τα υφαντά γεωυφάσμτατα MacTex® W2 μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οπλισμός.

Image

Εξαιρετικού σχεδιασμού και πολύ επιτυχημένα, τα γεωπλέγματα Paralink® ικανοποιούν τα πιο αυστηρά κριτήρια και έχουν χρησιμοποιηθεί για πολλά χρόνια με επιτυχία σε αυτού του είδους τις εφαρμογές. Οι μηχανικοί και οι τεχνικοί μας είναι πάντα διαθέσιμοι για να παρέχουν υποστήριξη στις φάσεις σχεδιασμού και τοποθέτησης των προϊόντων. Εμπειρία Maccaferri και εξειδικευμένη γνώση Πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα γεωπλέγματα και τα γεωυφάσματα (ασχέτως του παραγωγού ή του πολυμερούς που χρησιμοποιείται) πρέπει να παραμορφωθούν (strain) ώστε να παρέχουν λειτουργική ενίσχυση. Είναι συνεπώς απαραίτητο να διασφαλίζεται ότι τα όρια παραμόρφωσης της λειτουργικότητας του επιχώματος είναι συμβατά με τα αναμενόμενη μακροχρόνια παραμόρφωση (strain) του γεωπλέγματος. Ως παραγωγοί γεωπλεγμάτων και σχεδιαστές έργων με εξειδικευμένες γεωτεχνικές γνώσεις, έχουμε βαθιά γνώση της λειτουργικότητας των προϊόντων σε βάθος χρόνου. Είναι ανεκτίμητη η συμβολή των μηχανικών μας, με τη χρήση του λογισμικού σχεδιασμού μας MacBARS, στην επίλυση αυτού του τύπου προβλημάτων.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.