Τοίχοι βαρύτητας

Home > λύση > Τοίχοι βαρύτητας

Τοίχοι βαρύτητας

Image

Η επίπεδη και οριζόντια αποστράγγιση είναι μια χρήσιμη τεχνική για την σταθεροποίηση εδαφών εξασθενημένων από τη παρουσία νερού. Η απομάκρυνσή του, με την εισαγωγή μιας κατάλληλης οδού αποστράγγισης μπορεί να προσφέρει μακροπρόθεσμες βελτιώσεις στο έδαφος. Παραδοσιακά, η αποστράγγιση γινόταν με τη χρήση χαλικιού ή άλλων φυσικών υλικών. Ωστόσο, η μακροπρόθεσμη απόδοση τους μπορεί να είναι άγνωστη ή ασταθής.

Η επίπεδη και οριζόντια αποστράγγιση είναι μια χρήσιμη τεχνική για την σταθεροποίηση εδαφών εξασθενημένων από τη παρουσία νερού. Η απομάκρυνσή του, με την εισαγωγή μιας κατάλληλης οδού αποστράγγισης μπορεί να προσφέρει μακροπρόθεσμες βελτιώσεις στο έδαφος. Παραδοσιακά, η αποστράγγιση γινόταν με τη χρήση χαλικιού ή άλλων φυσικών υλικών. Ωστόσο, η μακροπρόθεσμη απόδοση τους μπορεί να είναι άγνωστη ή ασταθής.

Image

Παράγοντες που πρέπει να λαμλβάνονται υπόψη. Η επιλογή ενός κατάλληλου MacDrain® για ‘οριζόντια’ ή επίπεδη γεωσυνθετική αποστράγγιση εξαρτάται από διάφορους παράγοντες : − Τα αναμενόμενα φορτία − Απαιτείται η αναμενόμενη εκροή − Ο τύπος υλικού/εδάφους που πρόκειται να αποστραγγιστεί (καθαρό, μολυσμένο κ.λ.π.) − Υδραυλική κλίση − Διαστάσεις της προς αποστράγγιση περιοχής Το υπερσύγχρονο λογισμικό μας για την επίλυση προκλήσεων διαχείρισης υδάτων. Χρησιμοποιώντας το υπερσύγχρονο λογισμικό σχεδιασμού μας MacFLOW, βοηθούμε τους πελάτες να ξεπεράσουν τα προβλήματα διαχείρισης υδάτων, συμβάλλουμε στη σταθεροποίηση των εδαφών και στη μείωση των καθιζήσεων. Η καλύτερη λύση δεν πρέπει να αντιμετωπίζει μόνο τεχνικά και οικονομικά προβλήματα, αλλά και τη ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα τοποθέτησης.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.