Προστασία Πρανών

Home > λύση > Προστασία Πρανών

Προστασία Πρανών

Image

Μεγιστοποίηση του όγκου αποθήκευσης απορριμμάτων σε έναν πιο πυκνοκατοικημένο κόσμο. Με τον παγκόσμιο πληθυσμό να αυξάνεται συνεχώς, η ανθρωπότητα παράγει αυξημένες ποσότητες απορριμμάτων. Το πρόβλημα επιδεινώνεται από τη δυσκολία εύρεσης περιοχών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση απορριμμάτων ή επικίνδυνων υλικών. Συνεπώς οποιαδήποτε τεχνολογία μεγιστοποιεί τον όγκο αποθήκευσης απορριμμάτων μπορεί να ωφελήσει το περιβάλλον και επίσης να εξοικονομήσει χρήματα για τον εκάστοτε κύριο του ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ.

Αύξηση της χωρητικότητας με ταυτόχρονη μείωση του κόστους Η επιτυχία και η εμπειρία μας έγκειται στην κατασκευή δομών οπλισμένης γης στις οποίες τα προς αποθήκευση απόβλητα είναι το πραγματικό υλικό ‘δομικής επίχωσης’. Τα γεωπλέγματα Paragrid®, Paralink® και MacGrid® WG έχουν χρησιμοποιηθεί με θετικά αποτελέσματα τόσο ως προς τη βελτίωση της χωρητικότητας όγκου (έως και τρεις φορές τον όγκο για την ίδια επιφάνεια ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ) όσο και ως προς το κόστος.

Image

Τα μοναδικά προϊόντα Maccaferri βοηθούν στην αντιμετώπιση της γεωτεχνικής αστάθειας. Αυτού του είδους οι εφαρμογές οπλισμένης γης έχουν χρησιμοποιηθεί και σε έργα για την ενίσχυση περιμετρικών επιχώσεων των ΧΥΤΑ. Συνήθως κατασκευάζονται από υλικά με συνεκτικές ιδιότητες, αλλά συμβαίνει αυτά τα επιχώματα να εμφανίσουν προβλήματα γεωτεχνικής ευστάθειας. Για αυτού του είδους εφαρμογές, μπορεί να βοηθήσει η χρήση του μοναδικού γεωπλέγματος Paradrain®. Το Paradrain® όχι μόνο ενισχύει το έδαφος, αλλά μειώνει επίσης την πίεση των πόρων του ύδατος επί του συνεκτικού υλικού πλήρωσης λόγω της παρουσίας ενσωματωμένων κοιλοτήτων αποστράγγισης πάνω στην επιφάνεια του γεωπλέγματος. Η δημιουργία τέτοιων απότομων ενισχυμένων περιμετρικών εδαφικών επιχωμάτων και κυττάρων στα ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, σε σύγκριση με τα μη ενισχυμένα πρανή, μεγιστοποιεί τον διαθέσιμο όγκο για τα απόβλητα.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.