Επιχώματα Ανάσχεσης Βραχοπτώσεων

Home > λύση > Επιχώματα Ανάσχεσης Βραχοπτώσεων

Επιχώματα Ανάσχεσης Βραχοπτώσεων

Image

Όλα τα φυσικά πρανή υπόκεινται σε συνεχείς δυνάμεις διάβρωσης. Είτε το πρανές δημιουργήθηκε πρόσφατα ως μέρος ενός νέου έργου είτε βρίσκεται στην αρχική φυσική του κατάσταση, μπορεί να απαιτείται κάποια μορφή προστασίας από τη διάβρωση. Λύσεις προστασίας από τη διάβρωση από τη Maccaferri. Προσφέρουμε μια σειρά λύσεων προστασίας από τη διάβρωση που ανταποκρίνονται στη κλίση του πρανούς και στη σοβαρότητα των αναμενόμενων δυνάμεων διάβρωσης. Επιπλέον τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα είναι σχεδιασμένα ώστε να διευκολύνεται η αποκατάσταση της βλάστησης στο πρανές.

Η απρόβλεπτη φύση της ανάπτυξης της βλάστησης. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να βασιζόμαστε μόνο στην ανάπτυξη της βλάστησης γιατί είναι, σε μεγάλο βαθμό, απρόβλεπτη και αναξιόπιστη. Καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί 100% βλάστηση οι εκτεθειμένες περιοχές γίνονται ευάλωτες στη διάβρωση. Ακόμη η βλάστηση θα μπορούσε να εξασθενήσει ή να νοσήσει οπότε μειώνεται η ικανότητα ελέγχου της διάβρωσης.

Image

Προστασία και αύξηση της αντοχής του εδάφους Η μεγάλη γκάμα από τάπητες για προστασία από τη διάβρωση που διαθέτουμε αυξάνει την αντοχή του εδάφους στη διάβρωση παρέχοντας άμεση προστασία των εκτεθειμένων περιοχών από τις άμεσες επιπτώσεις του ανέμου και των βροχοπτώσεων. Στην ουσία προστατεύει το φυτεμένο με σπόρους χώμα ώστε να μη παρασυρθεί πριν ακόμη δημιουργηθεί η βλάστηση. Τα προϊόντα που προάγουν τη βιώσιμη βλάστηση. Όπου απαιτείται πρανές με φυσική βλάστηση, η απλή τοποθέτηση φυτοχώματος σε ένα απογυμνωμένο πρανές συχνά δεν επαρκεί. Συμβαίνει συχνά το φυτόχωμα να παρασύρεται στη βάση του πρόσφατα κατασκευασμένου πρανούς. Οι αντιδιαβρωτικοί τάπητες, το βιοδιασπώμενο BioMac® και το μόνιμο MacMat® αποτελούν οικονομικές μεθόδους συγκράτησης του εδάφους και της υγρασίας στο πρανές, προάγοντας έτσι μια βιώσιμη βλάστηση για μακροπρόθεσμη προστασία από τη διάβρωση. Συστήματα για βραχώδη πρανή Στα βραχοπρανή, όπου το κύριο πρόβλημα είναι η απώλεια θραυσμάτων βράχου, τα συστήματα συγκράτησης “MacRO” είναι τα πλέον κατάλληλα. Για συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με αυτά τα συστήματα απευθυνθείτε στο αντίστοιχο σημείο αυτού του ιστότοπου. Η τεχνογνωσία μας υποστηρίζει τις συγκεκριμένες λύσεις για συγκεκριμένες ανάγκες. Η λύση που θα επιλεγεί επηρεάζεται από την κλίση του πρανούς. Τα συστήματα προστασίας πρανών από τη διάβρωση παρέχουν μόνο σταθεροποίηση της επιφάνειας σε γεωτεχνικά σταθερά πρανή. Όταν το πρανές είναι γεωτεχνικά ασταθές απαιτούνται πρόσθετα συστήματα συγκράτησης ή soil nailing. Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τις λύσεις μας για προστασία από διάβρωση. Η τεχνογνωσία που διαθέτουμε υποστηρίζει τους πελάτες που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα και οι λύσεις μας προσαρμόζονται ανάλογα.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.