Βελτίωση Υπόβασης

Βελτίωση Υπόβασης

Home > λύση > Βελτίωση Υπόβασης

Βελτίωση Υπόβασης

Image

Τα επιχώματα προστασίας από βραχοπτώσεις είναι παθητικά συστήματα και ιδανική λύση όταν δεν μπορούν να τοποθετηθούν συστήματα επιφανειακής σταθεροποίησης. Π.χ. για πολύ πλατιά πρανή ή όπου η παρεμπόδιση βράχων που πέφτουν δεν είναι δυνατή γιατί δεν είναι προσβάσιμο όλο το πρανές. Κατά κανόνα χρησιμοποιούνται σαν προστασία από φυσικές καταστροφές, κατολισθήσεις, βραχοπτώσεις, χιονοστιβάδες, σε περιπτώσεις υδρογεωλογικών προβλημάτων κ.λ.π.

Τα επιχώματα προστασίας από βραχοπτώσεις της Maccaferri κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας οπλισμένη γη επιτρέποντας στους εργολήπτες να χρησιμοποιούν υλικά διαθέσιμα επί τόπου στο έργο. Υπάρχει ποικιλία φινιρισμάτων της μετώπης, περιλαμβανομένων αναχωμάτων με βλάστηση που περιορίζουν τη περιβαλλοντική και οπτική επίδραση του συστήματος.

Image

Κατασκευασμένα από οπλισμένη γη, τα επιχώματα προστασίας από βραχοπτώσεις μας είναι κλιμακωτά ώστε να αντέχουν ακραίες κρούσεις από βραχοπτώσεις (ενδεχομένως έως και 20.000kJ) και να εκτρέπουν πιθανές ροές χαλαρών υλικών. Αντίθετα με τους φράκτες ανάσχεσης, τα επιχώματα για προστασία από βραχοπτώσεις αντέχουν πολλαπλές κρούσεις και συμβάντα βραχοπτώσεων χωρίς την ανάγκη επισκευής. Η ανάλυση FEM χρησιμοποιήθηκε για τον σχεδιασμό των οπλισμένων επιχωμάτων μας με ικανότητα 20.000kJ. Με τη προϋπόθεση επαρκούς χώρου, η απεριόριστη ικανότητα απορρόφησης ενέργειας είναι εφικτή.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.