Αποβάθρες, Προβλήτες και Προκυμαίες

Αποβάθρες, Προβλήτες και Προκυμαίες

Home > λύση > Αποβάθρες, Προβλήτες και Προκυμαίες

Αποβάθρες, Προβλήτες και Προκυμαίες

Image

Με τις τεχνικές μας λύσεις οι αποβάθρες, οι προβλήτες και οι προκυμαίες μπορούν να κατασκευαστούν και ταυτόχρονα να προστατευθούν από τη διάβρωση. Οι λύσεις Maccaferri έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης σε λιμάνια, μαρίνες και σε κατασκευές εισροής/εκροής ύδατος. Στις μικρές προβλήτες και σε τουριστικές αποβάθρες χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια συρματοκιβώτια από καλής ποιότητας πλέγμα μια και έχει αποδειχθεί ότι ενσωματώνονται πολύ καλά στο περιβάλλον και σε μικρό χρονικό διάστημα αναπτύσσονται σε αυτά θαλάσσιοι οργανισμοί. Στη πραγματικότητα πολύ γρήγορα στα κενά τους σχηματίζονται ενδιαιτήματα για ψάρια και καρκινοειδή.

Λύσεις Maccaferri για τη διάβρωση. Οι έλικες των πλοίων και οι κινήσεις των θαλάσσιων οχημάτων προκαλούν διάβρωση κοντά σε λιμενικές κατασκευές.Τα προβλήματα αυτά τα αντιμετωπίζουμε με τη γκάμα των στρωμνών μας. Αυτού του είδους η προστασία για τον πυθμένα και για τα πρανή συνήθως κατασκευάζεται στη ξηρά και στη συνέχεια μεταφέρεται για τοποθέτηση.

Τα προϊόντα μας προσφέρουν την κατάλληλη προστασία. Λαμβάνοντας υπόψη την ανθεκτικότητα των υλικών σε θαλάσσια περιβάλλοντα, παρέχουμε μια σειρά προϊόντων που ανταποκρίνονται στις συνθήκες έκθεσης της παρέμβασης. Τέτοιες συνθήκες είναι η κίνηση των κυμάτων, η έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία και η παλιρροϊκή ζώνη. Τα συρματοκιβώτια και οι στρώμνες, κατασκευασμένα από πλέγμα διπλής πλέξης, είναι γαλβανισμένα (βαρέως τύπου) με κράμα ψευδαργύρου/αλουμινίου και επιπλέον επένδυση από πολυμερές. Για εξαιρετικά επιθετικά περιβάλλοντα, μπορούν να παραχθούν στρώμνες από ανοξείδωτο πλέγμα ή από πλέγμα πολυμερούς. Περαιτέρω ανάπτυξη του BFM. Το BFM μπορεί να περιορίσει την καθίζηση των κυματοθραυστών, των φραγμάτων και άλλων κατασκευών. Τελευταία η τεχνολογία αυτή αναπτύχθηκε ακόμη περισσότερο ώστε να προσφέρει μια στρώμνη που μπορεί επίσης να αποκαταστήσει τις μολυσμένες περιοχές ιζημάτων. Η αξία των σωστά σχεδιασμένων γεωυφασμάτων Τα γεωυφάσματα παίζουν σημαντικό ρόλο στα παράκτια έργα. Παρέχουν τις λειτουργίες διαχωρισμού/φιλτραρίσματος που είναι απαραίτητες στο σημείο επαφής της νέας δομής με τον υφιστάμενο πυθμένα. Αν ο σχεδιασμός αυτού του στρώματος δεν είναι αξιόπιστος και σωστός, η δομή δεν θα λειτουργήσει όπως είχε σχεδιαστεί. Το έργο MOSE στη Βενετία αποδεικνύει την τεχνογνωσία μας. Δημιουργούμε από την ευρεία γκάμα των γεωσυνθετικών υλικών μας και από τη τεχνογνωσία μας στη χρήση γεωσυνθετικών και ενισχυτικών υλικών, συγκεκριμένους συνδυασμούς ώστε να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες τεχνικές απαιτήσεις των έργων. Πράγματι, στο παγκοσμίως γνωστό έργο MOSE στη Βενετία, αναπτύξαμε μια συγκεκριμένη στρώμνη ballasted filtering mattress (BFM) η οποία συνδυάζει φιλτράρισμα και διαχωρισμό σε ένα σύστημα και η ανάπτυξή τους πραγματοποιήθηκε με χρήση τεχνολογίας GPS. Σε αντίθεση με άλλα γεωυφάσματα, αυτό είναι βαρύτερο και μπορεί να τοποθετηθεί με ακρίβεια κάτω από το νερό.

Image

Τα ηχοπετάσματα χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό της ηχορύπανσης μεταξύ δύο χώρων. Οι κανονισμοί για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τον θόρυβο και την οπτικής ρύπανσης, που δημιουργούνται από υποδομές και βιομηχανικά έργα σε κατοικημένες περιοχές, έχουν δημιουργήσει μια αυξανόμενη ζήτηση για ηχοπετάσματα και οπτικό περιορισμό. Αυτά απαιτείται να έχουν : • Ελάχιστη επίπτωση στο αστικό τοπίο • Μικρό «αποτύπωμα» (ακόμη και για υψηλές κατασκευές)

Οι λύσεις Maccaferri συνδυάζουν και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά μαζί με την ευκολία κατασκευής και την αποδοτικότητα από άποψη κόστους. Πολλές λύσεις για ηχοπετάσματα αξιοποιούν τη τεχνολογία μας για οπλισμένη γη, με εφαρμογή των γεωπλεγμάτων και των συρματοκιβωτίων μας. Ένας τέτοιος συνδυασμός λύσεων μας δίνει τη δυνατότητα να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις των πελατών μας για αισθητική, χώρο και αξία. Τα μοναδικά μας γεωπλέγματα ParaDrain συχνά επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση κακής ποιότητας υλικού πλήρωσης ως υλικό επίχωσης, ιδιαίτερα σε τέτοιου είδους έργα, μειώνοντας περαιτέρω τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το αποτύπωμα άνθρακα.

Τα προϊόντα μας προσφέρουν την κατάλληλη προστασία. Λαμβάνοντας υπόψη την ανθεκτικότητα των υλικών σε θαλάσσια περιβάλλοντα, παρέχουμε μια σειρά προϊόντων που ανταποκρίνονται στις συνθήκες έκθεσης της παρέμβασης. Τέτοιες συνθήκες είναι η κίνηση των κυμάτων, η έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία και η παλιρροϊκή ζώνη. Τα συρματοκιβώτια και οι στρώμνες, κατασκευασμένα από πλέγμα διπλής πλέξης, είναι γαλβανισμένα (βαρέως τύπου) με κράμα ψευδαργύρου/αλουμινίου και επιπλέον επένδυση από πολυμερές. Για εξαιρετικά επιθετικά περιβάλλοντα, μπορούν να παραχθούν στρώμνες από ανοξείδωτο πλέγμα ή από πλέγμα πολυμερούς. Περαιτέρω ανάπτυξη του BFM. Το BFM μπορεί να περιορίσει την καθίζηση των κυματοθραυστών, των φραγμάτων και άλλων κατασκευών. Τελευταία η τεχνολογία αυτή αναπτύχθηκε ακόμη περισσότερο ώστε να προσφέρει μια στρώμνη που μπορεί επίσης να αποκαταστήσει τις μολυσμένες περιοχές ιζημάτων. Η αξία των σωστά σχεδιασμένων γεωυφασμάτων Τα γεωυφάσματα παίζουν σημαντικό ρόλο στα παράκτια έργα. Παρέχουν τις λειτουργίες διαχωρισμού/φιλτραρίσματος που είναι απαραίτητες στο σημείο επαφής της νέας δομής με τον υφιστάμενο πυθμένα. Αν ο σχεδιασμός αυτού του στρώματος δεν είναι αξιόπιστος και σωστός, η δομή δεν θα λειτουργήσει όπως είχε σχεδιαστεί. Το έργο MOSE στη Βενετία αποδεικνύει την τεχνογνωσία μας. Δημιουργούμε από την ευρεία γκάμα των γεωσυνθετικών υλικών μας και από τη τεχνογνωσία μας στη χρήση γεωσυνθετικών και ενισχυτικών υλικών, συγκεκριμένους συνδυασμούς ώστε να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες τεχνικές απαιτήσεις των έργων. Πράγματι, στο παγκοσμίως γνωστό έργο MOSE στη Βενετία, αναπτύξαμε μια συγκεκριμένη στρώμνη ballasted filtering mattress (BFM) η οποία συνδυάζει φιλτράρισμα και διαχωρισμό σε ένα σύστημα και η ανάπτυξή τους πραγματοποιήθηκε με χρήση τεχνολογίας GPS. Σε αντίθεση με άλλα γεωυφάσματα, αυτό είναι βαρύτερο και μπορεί να τοποθετηθεί με ακρίβεια κάτω από το νερό.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.