Οπλισμός Βάσεων

Home > εφαρμογέσ > Οπλισμός Βάσεων

Οπλισμός Βάσεων

Σε περιπτώσεις κατασκευών επί μαλακού ή ασταθούς εδάφους, υπάρχει η πιθανότητα καθίζησης: όπως είναι οι γεωλογικές επιδράσεις που προκαλούνται από υποχωρήσεις ή καταβόθρες αλλά και επιδράσεις που προκαλούνται από τον άνθρωπο, όπως είναι τα κενά εξόρυξης. Από την άλλη όταν υπάρχει σημαντική αύξηση της υπερφόρτωσης σε εγγενές έδαφος, τίθεται θέμα διαφορικής καθίζησης ή κατάρρευσης. Στα έργα ορυχείων τα αποθηκευμένα υλικά ή οι σωροί αποτελούν σημαντικά φορτία για το έδαφος.

Η διαφορική καθίζηση είναι δυνατόν να ελεχθεί μέσω της κατασκευής μια πλατφόρμας ως βάση για τη διασπορά του φορτίου στο έδαφος. Σε ακραίες περιπτώσεις, η πλατφόρμα είναι δυνατόν να στηρίζεται σε πασσάλους. Π.χ. σε επιχώματα στήριξης υποδομών. Η συμπεριφορά αυτής της πλατφόρμας μπορεί να ενισχυθεί με τη χρήση υψηλής αντοχής γεωσυνθετικών γεωπλεγμάτων, τα οποία απορροφούν, απλώνουν, εκτείνουν ή διαχέουν τα κατακόρυφα φορτία προς το έδαφος ή προς τους πασσάλους. Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες μας είναι το Paralink®, με αντοχές έως και 1,600 kN/m: οι υψηλές αντοχές επιτρέπουν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των πασσάλων με συνέπεια παρεμβάσεις πιο αποδοτικές από άποψη κόστους.

Παρά το γεγονός ότι οι λύσεις φαίνονται αρκετά απλές, αυτή είναι η ομορφιά της σωστής μηχανικής. Ο σχεδιασμός τέτοιων παρεμβάσεων απαιτεί εμπειρία και βαθιά κατανόηση της συμπεριφοράς των γεωσυνθετικών. Ως παραγωγοί, σχεδιαστές και προμηθευτές τέτοιων λύσεων, είμαστε σε θέση να καταλαβαίνουμε και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες του πελάτη μας, βελτιώνοντας τη λύση, τον σχεδιασμό και το τελικό προϊόν. Ο συνδυασμός των προϊόντων και της συμπεριφοράς τους είναι ύψιστης σημασίας.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.