Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της Εθνικής Οδού που οδηγεί σε έναν από τους βασικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδος.

roadmesh-1

Η Maccaferriπαρείχεεξειδικευμένη υποστήριξη κατά την εγκατάσταση του χαλύβδινου πλέγματος Road Mesh® για τη προστασία του κύριου δρόμου προς την ιστορική περιοχή των Δελφών.