συρματοκιβώτιο

#Συρματοκιβώτιο

Είμαστε ο αδιαφιλονίκητος παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή, τον σχεδιασμό και την προμήθεια συρματοκιβωτίων. Τα συρματοκιβώτιά μας είναι κλουβιά τα οποία έχουν κατασκευαστεί από εξαγωνικό χαλύβδινο συρματόπλεγμα διπλής πλέξης. Τα συρματοκιβώτιά μας παραδίδονται σε επίπεδη συσκευασία, συναρμολογούνται και, στη συνέχεια, πληρούνται με πέτρες στο εργοτάξιο.
Υπάρχουν πολλές χρήσεις για τα συρματοκιβώτια και συνήθως χρησιμοποιούνται για να σχηματίσουν εύκαμπτες, διαπερατές και μονολιθικές δομές, όπως τοίχους αντιστήριξης, επενδύσεις ποταμών, υδραυλικές δομές ελέγχου ροής και για προστασία από τη διάβρωση. Επίσης, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο και σε αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

Τα συρματοκιβώτια μας κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας χαλύβδινο σύρμα, το οποίο είναι βαρέως γαλβανισμένο για να παρέχει μακροχρόνια προστασία από τη διάβρωση. Επίσης, σε συρματοκιβώτια που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε πιο επιθετικά περιβάλλοντα, ή όπου απαιτείται μια μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σχεδιασμού, εφαρμόζεται μια πρόσθετη προστατευτική επικάλυψη από πολυμερές.

Για να ενισχυθεί το συρματοκιβώτιο, όλες οι ακμές του πλέγματος ενισχύονται με ένα σύρμα που έχει μεγαλύτερη διάμετρο.

Η νέα επικάλυψη πολυμερούς PA6 έχει προστεθεί στη γκάμα των προστατευτικών επικαλύψεων μας για να προσφέρει λύση σε έργα που απαιτούν βελτίωση των περιβαλλοντικών και τεχνικών επιδόσεων σε σχέση με τα προϊόντα πλέγματος επενδυμένου με PVC ή HDPE που ήδη υπάρχουν στην αγορά.

Τα συρματοκιβώτιά μας κατασκευάζονται στα εργοστάσιά μας σε όλο τον κόσμο. Το σύστημα διαχείρισης και παραγωγής σε πολλά από τα εργοστάσια μας είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001.

Σε επιλεγμένα εργοστάσια, το πλέγμα #συρματοκιβωτίων παράγεται σε συμμόρφωση με τον CPR – Κανονισμός δομικών κατασκευών 305/2011, και έχει σήμανση EC σύμφωνα με το ETA-09/0414. Το σύστημα διαχείρισης και παραγωγής είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001 (που αφορούν το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης).

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τοπική θυγατρική εταιρεία Maccaferri για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμόρφωση και την πιστοποίηση στην περιοχή σας.

GR

need more information maccaferri