Επικάλυψη Ιζημάτων

Home > λύση > Επικάλυψη Ιζημάτων

Επικάλυψη Ιζημάτων

Δυσκολίες με μολυσμένα ιζήματα. Μολυσμένα ιζήματα υπάρχουν σε πολλά σημεία υδάτινων ροών, κοιτών και θαλασσών που βρίσκονται κοντά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Οι συνέπειες αυτής της μόλυνσης μπορεί να είναι επιζήμιες εάν δεν περιοριστεί. Οι τεχνικές αντιμετώπισης μπορεί να περιλαμβάνουν εκτεταμένη βυθοκόρηση και εργασίες αντικατάστασης. Οι εργασίες αυτές όμως ενέχουν πολλούς κινδύνους και πολύ υψηλό κόστος.

Νέα τεχνική επί τόπου κάλυψης Μια νέα τεχνική αφορά στον επιτόπιο περιορισμό της μολυσμένης λάσπης. Αυτό καταργεί την απαίτηση για εκσκαφή και για απόρριψη του μολυσμένου υλικού εκτός του χώρου. Η απομόνωση της μολυσμένης περιοχής από το περιβάλλον ή η κάλυψή της επιτυγχάνεται με το συνδυασμό αδιαπέραστων μεμβρανών, άμμου, χαλικιών και στρωμάτων προστασίας από τη διάβρωση.

Διάφορες σκέψεις για τη κατάλληλη λύση. Στην επιλογή της κατάλληλης λύσης εμπλέκονται πολλοί τομείς: γεωτεχνική, υδροδυναμική, ρυθμιστική, χαρακτηρισμός ιζήματος και φυσικά η χρήση της υδάτινης ροής. Η ευρύτερη ανάλυση θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη και να αντιμετωπίζει τις πιθανές αλλαγές στις θαλάσσιες μεταφορές και τη διάβρωση στη περιοχή. Η σειρά λύσεων της Maccaferri αποκατάστασης φίλτρου και στρώματος στεγανοποίησης (Remediating Filter and Sealing Mattress) μπορεί να βοηθήσει στα έργα επικάλυψης ιζήματος.

Χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη?

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε με το επόμενο σας έργο.

This site is registered on wpml.org as a development site.