Συστήματα Βάσης

Home > λύση > Συστήματα Βάσης

Συστήματα Βάσης

Image

Το σύστημα τελικής κάλυψης ή του επιφανειακού φραγμού αποτελεί σημαντικό μέρος της διαδικασίας στεγανοποίησης ή της τελικής κάλυψης ενός ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, ενός μολυσμένου ορυχείου ή μιας γεωργικής τοποθεσίας. Συνήθως εντάσσεται σε μια γενικότερη μελέτη ‘εγκλιματισμού’ του χώρου και την αποκατάστασή του σύμφωνα με το υφιστάμενο τοπίο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε εγκαταλειμμένα ορυχεία ή σε παλαιούς ΧΥΤΑ που είχαν κλείσει πριν τη νέα πιο αυστηρή νομοθεσία.

Ο σκοπός της τελικής κάλυψης. Η αποτελεσματικότητα αυτής της κάλυψης έχει σημαντικές οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σκοπός του είναι: • η συλλογή του μεθανίου που αναπτύσσεται κατά την αποδόμηση των αποβλήτων • η αποτροπή διείσδυσης του βρόχινου ύδατος για να σταματήσει η μόλυνση και η δημιουργία μολυσμένΌπως και με τις επενδύσεις βάσης, απαιτείται προσεκτική επιλογή κατάλληλων γεωσυνθετικών υλικών. ων στραγγισμάτων στο εσωτερικό του κυττάρου • ο σχηματισμός ενός υποστρώματος κατάλληλου για την ανάπτυξη φυσικής βλάστησης • να είναι τοπογραφικά συμβατός με τον περιβάλλοντα χώρο

Image

Αντιμετωπίζοντας την πρόκληση της διάβρωσης. Η διάβρωση είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να προκύψει όταν κλείσει ένα ΧΥΤΑ, μετά την κατασκευή του τελικού αδιαπέρατου συστήματος κάλυψης. Τελικά, η βλάστηση που δημιουργείται στο σύστημα κάλυψης επανενσωματώνει τον ΧΥΤΑ στο περιβάλλον. Συχνά απαιτείται προστασία από διάβρωση για την αποφυγή ζημιών από την απορροή των ομβρίων υδάτων, κατά την δημιουργία της βλάστησης. Βελτιστοποίηση λύσεων μέσω της εμπειρίας και των προϊόντων μας Η εμπειρία μας και η μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε μας επιτρέπει τη βελτιστοποίηση λύσεων για τους πελάτες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σχεδιασμού και απορριμμάτων. − MacLine® GCL γεωσυνθετικός μπετονίτης − MacDrain® υλικά αποστράγγισης − MacLine® γεωμεμβράνες − MacTex® H and F γεωυφάσματα διαχωρισμού και φιλτραρίσματος − MacTex® PN and PH γεωυφάσματα προστασίας − Paralink®, Paragrid®, MacGrid® WG γεωπλέγματα οπλισμού εδαφών − Paradrain® υβριδικό γεωπλέγμα με ενσωματωμένη λειτουργία αποστράγγισης Ακόμη, μπορεί να απαιτηθούν αποστραγγιστικές και υδραυλικές κατασκευές για τον έλεγχο της απορροής του νερού και τον περιορισμό των επιπτώσεων της διάβρωσης. Ικανοποίηση των απαιτήσεων κατασκευής και κανονισμών. Βασιζόμαστε στην εμπειρία μας στην υδραυλική, στην αντιδιαβρωτική προστασία και στη σταθεροποίηση πρανών εδάφους ώστε να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις της σύγχρονης κατασκευής ΧΥΑ/ΧΥΤΥ και να αναπτύξουμε έναν αρμονικό και λειτουργικό σχεδιασμό σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.