Σταθεροποίηση και Ενίσχυση Εκσκαφών

Home > λύση > Σταθεροποίηση και Ενίσχυση Εκσκαφών

Σταθεροποίηση και Ενίσχυση Εκσκαφών

Image

Πότε και γιατί απαιτείται σταθεροποίηση και ενίσχυση εκσκαφών; Η σταθεροποίηση και ενίσχυση εκσκαφών είναι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να σταθεροποιήσουν μέτωπα σηράγγων και εκσκαφών, επιτρέποντας την ασφαλή και γρήγορη ανάπτυξη σηράγγων με ακόμη μεγαλύτερες διαμέτρους.Αυτή η μέθοδος επιτρέπει γρήγορη πρόοδο σε εκσκαφές μεγάλου μεγέθους.

Συνήθως χρησιμοποιείται σε ειδικές γεωλογικές συνθήκες και σε εδάφη που θεωρούνται δύσκολα στην εκσκαφή. Οι τεχνικές αυτές αφορούν στην ενίσχυση των εκσκαφών με τη τοποθέτηση στοιχείων από ίνες υάλου σε υπο-οριζόντιες οπές στις οποίες προστίθενται ενέματα ώστε να σχηματιστεί μια σειρά μικρο-πασσάλων γύρω από όλο το τμήμα.

Το χαρτοφυλάκιο της Maccaferri με λύσεις για την σταθεροποίηση και ενίσχυση εκσκαφών Προσφέρουμε μια σειρά λύσεων για τους επαγγελματίες των σηράγγων: •Προφίλ από ίνες υάλου και στοιχεία διάφορων διατομών. Εισάγονται σε όλο το τμήμα της σήραγγας ώστε να σχηματιστεί μια σειρά ενισχυτικών στοιχείων, με αντίσταση στα φορτία που προκύπτουν κατά την εκσκαφή, εμποδίζοντας τη κατάρρευση και αυξάνοντας την ασφάλεια των εργαζόμενων. Η σταθεροποίηση αυτή σημαίνει ότι μπορεί να γίνει προσέγγιση πλήρους εκσκαφής (ADECO-RS approach) •Σε προβληματικά εδάφη όπου είναι δύσκολη η επίτευξη ενίσχυσης ή αγκύρωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σύστημα αγκύρωσης P.E.R. Ground (TM). Ένα ενσωματωμένο περίβλημα στις ράβδους ενίσχυσης περιέχει τα εγχυόμενα κονιάματα, συμπυκνώνοντας τα γύρω εδάφη και περιορίζοντας την απώλεια ενέματος και την έκπλυση. •Τα αγκύρια Hybrid, P.E.R.Ground Drain και P.E.R. Ground COPE επιτρέπουν ταυτόχρονη ενίσχυση και αποστράγγιση υπόγειων υδάτων ή έμφραξη αντίστοιχα. •Η τυχαία ή ξαφνική είσοδος ύδατος μπορεί να περιοριστεί με ρητίνες πολυουρεθάνης η οποία δημιουργεί διογκούμενους αφρούς κλειστής κυψέλης. •Προσφέρουμε επίσης ράβδους ενίσχυσης από ίνες υάλου για τον οπλισμό σκυροδέματος σε προσωρινές υπόγειες κατασκευές από σκυρόδεμα π.χ. διαφραγματικοί τοίχοι και αντιστήριξης εντός της ζώνης της σήραγγας ‘soft-eye’. Το Rebar CRG απλοποιεί τη μελλοντική πρόσβαση μέσω του οπλισμένου σκυροδέματος σε σύγκριση με τις παραδοσιακές χαλύβδινες ράβδους.

ΒΑΘΥΓΑΛΑΞΤΕ ΣΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΑΣ

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.