Σταθεροποίηση Με Συστήματα Αποστράγγιση

Σταθεροποίηση Με Συστήματα Αποστράγγιση

Αναποτελεσματικά συστήματα απορροής όμβριων υδάτων, που οδηγούν σε αστάθεια κλίσης. Εκτός από την απογύμνωση της επιφάνειας του εδάφους (είτε μέσω ανάπτυξης είτε μέσω φυσικών διεργασιών), η αστάθεια των πρανών μπορεί να συνδεθεί με την αναποτελεσματική διαχείριση της απορροής όμβριων υδάτων.

Η κατασκευή ενός απλού συστήματος τάφρων αποστράγγισης όμβριων υδάτων και καναλιών είναι συχνά πιο αποτελεσματική. Αυτά τα κανάλια μπορεί να υπόκεινται σε διάβρωση και πρέπει να είναι επενδυμένα ή να προστατεύονται.

Η υψηλής απόδοσης λύση μας. Η Maccaferri έχει αναπτύξει το MacDrain®, ένα γεωσυνθετικό προϊόν αποστράγγισης που χρησιμοποιείται σε πλαγιές και στο έδαφος για να αντικαταστήσει το παραδοσιακό χαλίκι ή τα βότσαλα ως υλικά αποστράγγισης. Αυτά τα σύγχρονα υλικά αποστράγγισης μειώνουν την εξόρυξη και τη μεταφορά αμμοχάλικων στον τόπο του έργου, περιορίζοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επιπλέον, επειδή κατασκευάζονται σε εργοστάσια όπου ελέγχεται η ποιότητα και δοκιμάζονται στο εργαστήριο, τα γεωσυνθετικά αποστράγγισης MacDrain® προσφέρουν γνωστές παραμέτρους ικανότητας αποστράγγισης, σε αντίθεση με την παραδοσιακή αποστράγγιση με χαλίκι.

Προϊόντα

GR

need more information maccaferri