ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΦΡΑΓΜΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡ. ΝΕΡΟΥ

Home > ιστορίεσ επιτυχίασ > ΦΡΑΓΜΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡ. ΝΕΡΟΥ

Πλήρως Αγκυρούμενα Πλέγματα Επένδυσης Πρανών

2020

ΣΟΥΡΠΗ - ΜΑΓΝΗΣΙΑ - Ελλάδα

P & C DEVELOPMENT Α.Ε.

ΦΡΑΓΜΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡ. ΝΕΡΟΥ

Πρόβλημα

Η προστασία από βραχοπτώσεις και ο περιορισμός των φυσικών κινδύνων αποτελούν βασικά στοιχεία για την ασφάλεια των οδικών, των σιδηροδρομικών, των εξορυκτικών δραστηριοτήτων και των δικτύων υποδομής. Στο ΦΡΑΓΜΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ του Δήμου ΣΟΥΡΠΗΣ, όπου εκτελέστηκαν μια σεριά από συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρησης του φράγματος, μια σειρά από αστοχίες, μικρό- ολισθήσεις αλλά και πτώσεις βραχοτεμαχιών, έθεταν σε κίνδυνο τις υποδομές του φράγματος.

Λύση

Οι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την επιλογή των κατάλληλων παρεμβάσεων για τον περιορισμό των φυσικών κινδύνων είναι πολλοί. Είναι σημαντικό να κατανοούμε τη καταλληλόλητα και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ανάσχεσης βραχοπτώσεων, αλλά και το πότε αυτά προσφέρουν τη βέλτιστη απόδοση. Ο σχεδιασμός αυτού του έργου, κατόπιν γεωτεχνικής μελέτης αναφερόταν σε μια επέμβαση με πλήρως αγκυρούμενα πλέγματα και προεντεταμένα αγκύρια. Η Maccaferri Hellas πρότεινε για αυτή την εφαρμογή το πλέγμα Steelgrid® HR 100 και συνεργάστηκε στενά με τον εργολάβο για να προκύψουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε αυτό το έργο. Η διαστασιολόγιση του πλέγματος έγινε με το λογισμικό μας MACRO 1. Το Steelgrid® HR 100 είναι ένα πλέγμα υψηλής αντοχής εφελκυσμού και υψηλής ακαμψίας (μικρή παραμόρφωση) ιδανικό για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από υψηλής αντοχής ελεύθερα πλέγματα έως μικρής παραμόρφωσης πλήρως αγκυρούμενα πλέγματα. Σημαντικά πλεονεκτήματα επίσης είναι ότι δεν απαιτείται καμία επικάλυψη μεταξύ των πλεγμάτων και το πλέγμα δεν χρειάζεται προένταση. Όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα καθιστούν το Steelgrid® HR 100 γρήγορο και εύκολο στη τοποθέτηση αλλά και μια οικονομικά αποδοτική επιλογή για τέτοιου είδους έργα. Έτσι τον Οκτώβριο 2016 ο εργολάβος προχώρησε στην τοποθέτηση του Steelgrid® HR 100 με τους ειδικούς σύνδεσμους HR LINK και με συρματόσχοινο D12. .

Used Products

Πλέγματα από Πάνελ
Πλέγματα από Πάνελ
Τα HEA Panels (Υψηλής Ενεργειακής Απορρόφησης) της Maccaferri είναι τα πλέον άκαμπτα προϊόντα στη σειρά συστημάτων από πλέγμα Mac.RO(TM) και προσφέρουΔείτε
star

Χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη?

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε με το επόμενο σας έργο.

This site is registered on wpml.org as a development site.