ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ-ΑΓΩΓΟΥ

Home > ιστορίεσ επιτυχίασ > ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ-ΑΓΩΓΟΥ

Κάτα μήκος Προστασία

2020

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΑΤΤΙΚΗ - Ελλάδα

ΕΥΔΑΠ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ-ΑΓΩΓΟΥ

Πρόβλημα

Η θραύση ενός αγωγού ύδατος, ανάγκασε την ΕΥΔΑΠ (υπεύθυνη εταιρεία για το δίκτυο ύδρευσης στην Αττική), να κάνει μια εκσκαφή στο πρανές με σκοπό την αποκατάσταση της βλάβης στον αγωγό. Για την αποκατάσταση του πρανούς του ρέματος και την επαναδημιουργία του μετά την εκσκαφή η εταιρία αποφάσισε να χρησιμοποιήσει συρματοκιβώτια για τη κατασκευή ενός τοιχίου βαρύτητας, δεδομένου ότι υπήρχε κίνδυνος μικρών περιστατικών ολίσθησης του εδάφους τα οποία θα έθεταν σε κίνδυνο τον αγωγό.

Λύση

Οι μηχανικοί του έργου, με την υποστήριξη της εταιρείας μας, θεώρησαν ως καλύτερη και πλέον κατάλληλη λύση του προβλήματος, την επανεπίχωση του αγωγού και την αποκατάσταση του πρανούς με τη δημιουργία ενός τοιχίου βαρύτητας από συρματοκιβώτια. Οι μηχανικοί και ο μελετητής επικοινώνησαν με τη εταιρεία μας για τη προμήθεια των υλικών και αποφασίστηκε η χρήση βαρέως γαλβανισμένων συρματοκιβωτίων διαστ. 2x1x1m και 3x1x1m τα οποία θα εξασφάλιζαν τη σταθερότητα του πρανούς και τη προστασία του αγωγού. Σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ & ΚΟΙΤΗΣ, απαιτείται πιστοποιητικό CE για το συρματόπλεγμα των κιβωτίων. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη ΕΤΑ (Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης), δεδομένου ότι το συρματόπλεγμα είναι ένα σύστημα και ο μόνος τρόπος για την έκδοση της πιστοποίησης CE είναι η δοκιμή και η απόκτηση της ΕΤΑ. Η Maccaferri, πέραν του πιστοποιητικού CE Certification για το συρματόπλεγμα, διαθέτει και πιστοποιητικό CE για το προκατασκευασμένο συρματοκιβώτιο. Για τη συναρμολόγηση συρματοκιβωτίων χρησιμοποιήθηκαν πνευματικό εργαλείο και δακτυλίδια συρραφής με αποτέλεσμα τη ευκολότερη, ταχύτερη και πιό αποτελεσματική τοποθέτηση. Εντός μόλις μίας εβδομάδας πραγματοποιήθηκε η προμήθεια και ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση γαλβανισμένων συρματοκιβωτίων και η προστασία του αγωγού. .

Used Products

Χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη?

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε με το επόμενο σας έργο.

This site is registered on wpml.org as a development site.