ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΕΔΕΣΣΑΣ

Home > ιστορίεσ επιτυχίασ > ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΕΔΕΣΣΑΣ

Τοιχία Οπλισμένης Γης και Οπλισμός Πρανών

2020

ΕΔΕΣΣΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - Ελλάδα

ΚΑΙΡΙΔΗ ΧΡΙΣΤ. ΥΙΟΙ Ο.Ε.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΕΔΕΣΣΑΣ

Πρόβλημα

Τα πρανή σε αυτή τη τοπική οδική αρτηρία στην Έδεσσα, αντιμετώπιζαν σημαντικά προβλήματα εξαιτίας της διάβρωσης και τοπικών αστοχιών όπως οι ολισθήσεις εδάφους. Επίσης στη περιοχή σημειώθηκαν κάποιες κατολισθήσεις. Η προστασία και ο περιορισμός των φυσικών κινδύνων αποτελούν βασικά στοιχεία για την ασφάλεια των οδικών, σιδηροδρομικών και μεταλλευτικών δικτύων και δικτύων υποδομής.

Λύση

Πολλοί είναι οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την επιλογή των κατάλληλων παρεμβάσεων για τον περιορισμό των φυσικών κινδύνων. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων προστασίας από βραχοπτώσεις, αλλά και πότε αυτά προσφέρουν τις καλύτερες επιδόσεις. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε παρεμβάσεις με πλήρως αγκυρούμενα πλέγματα, με οπλισμένα επιχώματα και τρισδιάστατα γεωπλέγματα για τον έλεγχο της διάβρωσης. Η εταιρεία μας παρείχε στις τοπικές Τεχνικές Υπηρεσίες όλα τα απαραίτητα δεδομένα σχετικά με τα υλικά μας με σκοπό να βοηθήσει στο σχεδιασμό με την καλύτερη δυνατή λύση. Για αυτή την εφαρμογή η Maccaferri Hellas πρότεινε : (1) χαλύβδινο πλέγμα Steelgrid BO® 200 ως πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα. Το Steelgrid® BO 200 είναι ένα πλέγμα υψηλής εφελκυστικής αντοχής και ακαμψίας (μικρής παραμόρφωσης) και είναι ιδανικό για επενδύσεις πρανών με αγκύρια, εφαρμογές οι οποίες απαιτούν πλέγμα μικρής παραμορφωσιμότητας. Επίσης δεν απαιτείται επικάλυψη μεταξύ των ρολών ή προένταση του πλέγματος. (2) γεώπλεγμα Macgrid™ WG8 για τη κατασκευή του οπλισμένου επιχώματος. (3) τρισδιάστατο γεώπλεγμα Macmat® 8.1 για τον έλεγχο της διάβρωσης. Επί πλέον η εταιρεία μας παρέμεινε σε συνεχή επαφή με τον ανάδοχο του έργου ώστε να διασφαλιστεί η σωστή τοποθέτηση των υλικών. Ειδικότερα στα τοιχία που κατασκευάστηκαν, όπου απαιτούνταν πολύ απότομη κλίση μετώπου, χρησιμοποιήθηκε ένα μεικτό σύστημα οπλισμένης γης με γεωπλέγματα και συρματοκιβώτια. Πρόκειται για το Macgrid™ WG8, ένα γεώπλεγμα υψηλής αντοχής από πολυεστέρα με επικάλυψη από ανθεκτικό πολυμερές (πρωτεύων οπλισμός), που συνήθως τοποθετείται σε κατακόρυφες αποστάσεις περίπου 1 m ή περισσότερο ανάλογα με το σχεδιασμό του έργου.

Used Products

Χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη?

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε με το επόμενο σας έργο.

This site is registered on wpml.org as a development site.