ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ – ΑΠΟΜΑΡΜΑ

Home > ιστορίεσ επιτυχίασ > ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ – ΑΠΟΜΑΡΜΑ

Προστασία Πρανών

2021

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ - Ελλάδα

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ – ΑΠΟΜΑΡΜΑ

Πρόβλημα

Το έργο Ολοκλήρωση Κατασκευής οδού Αγ. Βαρβάρα-Απομαρμά (Χ.Θ. 22+170-Χ.Θ. 29+990) προκυρήχθηκε από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΟΑΚ Α.Ε.) / Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και προέβλεπε συμπληρωματικά έργα στον σημαντικό αυτό κόμβο της Κρήτης. Κατά μήκος της υφιστάμενης νέας οδοποιίας υπήρχαν αρκετά σημεία με έντονο πρόβλημα βραχοπτώσεων ή/και αστάθειας πρανών που έπρεπε να αντιμετωπιστούν με στόχο την οδική ασφάλεια και προστασία των διερχόμενων οδηγών λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για οδό με μεγάλη κίνηση οχημάτων.

Λύση

Επιλέχθηκε ένας συνδυασμός υλικών για το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Η MACCAFERRI HELLAS πρότεινε και αφού η επάρκεια των υλικών επιβεβαιώθηκε και από την επιβλέπουσα αρχή, έγινε αποδεκτή από τον εργολάβο η εφαρμογή : • για πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα STEELGRID ΒΟ300, για τον περιορισμό της κίνησης των βραχοτεμαχίων που πέφτουν. Προτιμήθηκε για λόγους σχέσης κόστους–αποτελεσματικότητας αλλά και ταχύτητας τοποθέτησης σε σύγκριση με εναλλακτικές λύσεις. Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο προτιμήθηκε η χρήση του συγκεκριμένου πλέγματος είναι η φύση του υλικού καθώς το πλέγμα είναι γαλβανισμένο με ειδική επικάλυψη galfan (Zn95%/Al5%), εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Το πλέγμα προσαρμόζεται στις απαιτήσεις γεωμετρίας των πρανών στα οποία εφαρμόζεται. Επί πλέον με την εφαρμογή του πλέγματος STEELGRID ΒΟ300 δεν απαιτείται επικάλυψη μεταξύ των ρολών του πλέγματος. • για χαλύβδινο γεώπλεγμα MACMAT R1 8127GN, τρισδιάστατο σε καφέ χρώμα για την πλήρη εναρμόμιση του πλέγματος με το περιβάλλον. Αποτελεί ιδανικό προϊόν για τον έλεγχο της επιφανειακής διάβρωσης αλλά και για την ενίσχυση των πρανών. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών προτάθηκε στον εργολάβο υδροσπορά του πρανούς για τη διασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος όχι μόνο τεχνικά αλλά και αισθητικά. • για οπλισμένο τρισδιάστατο γεώπλεγμα επένδυσης πρανών MACGRID T55 τοποθετήθηκε σαν κάλυμμα, με σκοπό την ενίσχυση των πρανών και τον έλεγχο της διάβρωσης. Η μελέτη του συγκεκριμένου έργου προέβλεπε τη χρήση 3-D γεωπλέγματος αντοχής 55KN/m.

Χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη?

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε με το επόμενο σας έργο.

This site is registered on wpml.org as a development site.