ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ

Home > ιστορίεσ επιτυχίασ > ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ

Δυναμικοί Φράκτες Ανάσχεσης Βραχοπτώσεων

2020

ΜΩΛΟΣ - ΦΘΙΩΤΙΔΑ - Ελλάδα

ΦΡΑΓΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ε.Δ.Ε.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ

Πρόβλημα

Στην περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Μενδενίτσας και πιο συγκεκριμένα στον επαρχιακό δρόμο της εισόδου του χωριού υπάρχει ένα πολύ επικίνδυνο πρανές. Οι αποκολλήσεις βραχοτεμαχίων που παρατηρούνται κυρίως κατά τη διάρκεια του χειμώνα έχουν σαν αποτέλεσμα να κλείνει πολλές φορές ο δρόμος και να κινδυνεύουν συχνά διερχόμενα οχήματα αλλά και κάτοικοι του χωριού οι οποίοι μετακινούνται με τα πόδια Το πρόβλημα εντείνεται ακόμα περισσότερο λόγω της χαμηλής βλάστησης, του απότομου αναγλύφου αλλά και του υλικού του πρανούς το οποίο έχει πολύ μικρή συνεκτικότητα.

Λύση

Η μελέτη προέβλεπε την κατασκευή ενός οπλισμένου τοιχίου στον πόδα του πρανούς και την τοποθέτηση ενός φράκτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων με ικανότητα απορρόφησης ενέργειας ως 250KJ , με ύψος H=2m και μήκος L=30m. Επίσης κρίθηκε απαραίτητη και η επένδυση του υφιστάμενου πρανούς με ελεύθερο πλέγμα STEELGID MO- 300 ώστε να αντιμετωπιστούν οι καταπτώσεις βραχοτεμαχιών απο την μετωπική επιφάνεια του πρανούς Λόγω της υφιστάμενης κατάστασης του πρανούς αλλά και του γεγονότος ότι το τοιχίο είναι πολύ κοντά στο δρόμο, επιλέχθηκε η τοποθέτηση του φράκτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων OM CTR F2/09/B o οποίος δεν έχει άρθρωση. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύχθηκε η χρήση αγκυρίων ανάντι οπότε και η διάτρηση σημείων στο πρανές για την τοποθέτησή τους. Επίσης σε ενδεχόμενη νέα βραχόπτωση και λειτουργεία του φράκτη η παραμόρφωση του δεν θα επηρεάσει καθόλου την υποκείμενη οδοποιία. Το ελεύθερο πλέγμα αγκυρώθηκε στη στέψη και στο πόδα του πρανούς ώστε να συλλέγει τα αποκολλούμενα βραχοτεμάχια στο πόδα του πρανούς πίσω από το τοιχίο.

Used Products

Δυναμικοί Φράκτες Ανάσχεσης Βραχοπτώσεων
Δυναμικοί Φράκτες Ανάσχεσης Βραχοπτώσεων
Οι φράκτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων της Maccaferri (ή οι φράκτες Catch) είναι σχεδιασμένοι για να συγκρατούν βράχους και βραχόλιθους που πέφτουν πριν καΔείτε
star

Χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη?

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε με το επόμενο σας έργο.

This site is registered on wpml.org as a development site.