ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΧΑΔΑ

Ε.Ο.ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΠΑΡ.ΤΜ.ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ

Home > ιστορίεσ επιτυχίασ > Ε.Ο.ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΠΑΡ.ΤΜ.ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ

Τοιχία Οπλισμένης Γης και Οπλισμός Πρανών

2020

ΑΣΤΕΡΙ - ΑΧΑΪΑΣ - Ελλάδα

Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.-ΙΛΙΣΣΟΣ Α.Τ.Ε.

Ε.Ο.ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΠΑΡ.ΤΜ.ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ

Problem

Στην νέα οδοποιία επί της Ε.Ο. ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ προβλεπόταν κατασκευή επιχώματος ύψους περίπου 15m. Όμως το έδαφος θεμελίωσης ήταν ‘κακής’ ποιότητας αποτελούμενο από ιλιόλιθο και ίχνη αργιλικών. Επί πλέον τα νέα πρανή στα ανάντη του δρόμου έπρεπε να προστατευθούν από την επιφανειακή διάβρωση.

Solution

Η εταιρεία μας πρότεινε τη κατασκευή του οπλισμένου επιχώματος με το σύστημα PARAMESH. Η λύση του συστήματος προτιμήθηκε για λόγους σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας και λόγω της ‘περιβαλλοντικής’ φύσης του υλικού σε σύγκριση με εναλλακτικές λύσεις. Η κατασκευή του GREEN TERRAMESH δεν απαιτεί τη τοποθέτηση σκυροδέματος ή πάνελ που θα σήμαινε μεγαλύτερο χρόνο κατασκευής αλλά και εξειδικευμένο προσωπικό/εξοπλισμό. Μελέτες έχουν δείξει οτι μια εφαρμογή οπλισμένης με γεωσυνθετικά προκαλεί χαμηλότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε σύγκριση με ένα οπλισμένο σκυρόδεμα σε όλες τις κατηγορίες επιπτώσεων που εξετάζονται. Σε σύγκριση με τη συμβατική συγκράτηση πρανών, η οπλισμένη γη με γεωσυνθετικά υποκαθιστά τη χρήση σκυροδέματος, με αποτέλεσμα χαμηλότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεταξύ 52% και 87%. 1) MACGRID WG γεώπλεγμα, αποτελεί τον κύριο οπλισμό της οπλισμένης γης που επεκτείνεται προς το πρανές σε μήκος και αντοχή εφελκυσμού ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης και μπορεί να εξασφαλίσει την ολική ευστάθεια του συστήματος οπλισμένης γης. 2) GREEN TERRAMESH : Το υλικό προτάθηκε λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ευκολία κατασκευής καθώς και τη φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά του υλικού και για μετωπική επιφάνεια 1584m2. Ένας επιπλέον λόγος για την επιλογή του είναι η έμφυτη ελαστική φύση του υλικού, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχε ‘κακής’ ποιότητας έδαφος θεμελίωσης. Το υψηλοτερο τμήμα της κατασκευής φθάνει τα 15m από το έδαφος. Επίσης στη μετωπική επιφάνεια το Green Terramesh διαθέτει γεωσυνθετικό πλέγμα επιδεκτικό υδροσποράς για αναβλάστηση. Ακόμη τα νέα πρανή στα ανάντη του δρόμου έπρεπε να προστατευθούν από την επιφανειακή διάβρωση, οπότε χρησιμοποιήθηκε τρισδιάστατο γεώπλεγμα MACMAT R steel για τον έλεγχο της διάβρωσης σε χωμάτινα πρανή.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.