ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Σ

Home > ιστορίεσ επιτυχίασ > ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Σ

Ελεύθερα Πλέγματα Επένδυσης Πρανών

2021

ΓΡΗΓΟΡΙΤΙΚΑ - ΦΩΚΙΔΑ  - Ελλάδα

ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΙ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Σ

Πρόβλημα

Το οδικό δίκτυο του νομού Φωκίδας και πιο συγκεκριμένα στο ορεινό του κομμάτι, υπάρχουν πολλά προβλήματα βραχοπτώσεων από μικρά βραχοτεμάχια που αποκολλώνται και καταλήγουν στο δρόμο. Το συγκεκριμένο πρόβλημα γίνεται ακόμα εντονότερο σε τμήματα της επαρχιακούς οδού που ενώνει την Άμφισσα με τα Γρηγορίτικα κυρίως κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Ο κίνδυνος ατυχήματος είναι ακόμα μεγαλύτερος λόγω της έντονης κυκλοφορίας. Τα πρανή στο συγκεκριμένο σημείο είναι βραχώδη και αρκετά ψηλά καθώς ξεπερνάνε κατά τμήματα τα 15-20m. Δεδομένου ότι υπήρχε χώρος μεταξύ του πρανούς και του άξονα του δρόμου η βέλτιστη λύση ήταν η χρήση ενός ελεύθερου πλέγματος ώστε να ελεγχθεί η τροχιά των βραχοτεμαχίων

Λύση

Η λύση του ελεύθερου πλέγματος προτιμήθηκε για λόγους σχέσης κόστους – αποτελεσματικότητας αλλά και ταχύτητας τοποθέτησης σε σύγκριση με εναλλακτικές λύσεις. Η μετωπική του επιφάνεια είναι περίπου 8.800 m2. Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο προτιμήθηκε η χρήση του συγκεκριμένου πλέγματος είναι η φύση του υλικού καθώς το πλέγμα είναι γαλβανισμένο με ειδική επικάλυψη galfan (Zn 95%, Al 5%) και επιπλέον επικάλυψη πολυμερούς υλικού, κάτι το οποίο προσδίδει στο πλέγμα τη μεγάλη δυνατή διάρκεια ζωής. Το υλικό επιλέχθηκε λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα στο υφιστάμενο πρόβλημα αλλά και την ευκολία τοποθέτησής του, καθώς αγκυρώνεται μόνο στην στέψη και στον πόδα του πρανούς. Για την αγκύρωση του πλέγματος χρησιμοποιήθηκαν γαλβανισμένα αγκύρια ολόσωμου σπειρώματος Φ28mm και μήκους L=3m.

Χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη?

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε με το επόμενο σας έργο.

This site is registered on wpml.org as a development site.