ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΧΑΔΑ

Village Brow, Crawfordsburn

Home > ιστορίεσ επιτυχίασ > Village Brow, Crawfordsburn

Retaining Walls & Soil Reinforcement

2020

Bangor, CO Down

Crawfordsburn Construction

P G Contracts

Alan Cooke Architects

Village Brow, Crawfordsburn

Problem

Maccaferri were appointed by PG Contracts to provide an engineered solution for a site in Crawfordsburn, Bangor, Co Down, Northern Ireland. Retention was required up to a maximum of 5m as existing site levels were to be raised to provide increased garden lengths for the new residential properties being constructed on site. Directly neighbouring this site is Crawfordsburn Glen, an off-road pedestrian path that originates in the nearby Crawfordsburn Forest Country Park and follows the course of the Crawfordsburn River. As the proposed solution would run parallel to a section of this path a system that could provide a ‘green face finish’ was required to tie in and blend in with the surrounding natural environment.  

 

Solution

Maccaferri Green Terramesh Reinforced Soil Slope was proposed and accepted as an appropriate solution. The total length of the slope was 70m, reaching a maximum height of 5m and was constructed along with ParaGrid 50/05 geogrid reinforcement. The ParaGrid layers are sandwiched between layers of the compacted backfill and this reinforcement can be designed to bespoke lengths to suit the geometry of the site. Following testing of material on site, it was confirmed that a site-won backfill could be used behind the Green Terramesh units, not only reducing costs but also the environmental impact of sourcing and transporting additional material to the site. Once the Green Terramesh units were in place, the topsoil behind the front face was seeded and over time the green face finish was achieved.  

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.