Αποστράγγιση κατασκευών

Αποστράγγιση κατασκευών

Αποστράγγιση κατασκευών. Η αξία της αποτελεσματικής αποστράγγισης. Το φάσμα των #γεωσυνθετικών αποστράγγισης MacDrain® (με πυρήνες Geonet ή Geomat), αποτελούν ένα θεμελιώδες εργαλείο για την αποτελεσματικότητα των κατασκευών όταν υπάρχει νερό στο εσωτερικό των εδαφών. Χωρίς επαρκή αποστράγγιση, τα εδάφη που έρχονται σε επαφή με τις κατασκευές μπορεί να κορεσθούν και να αποδυναμωθούν, ενδεχομένως επιβάλλοντας υψηλότερα φορτία.
Επομένως η απομάκρυνση του νερού από το έδαφος δίπλα σε αυτές τις κατασκευές είναι σημαντική. Το έδαφος γίνεται πιο συνεκτικό και αποδίδει καλύτερα. Ένα σωστά σχεδιασμένο γεωσυνθετικό αποστράγγισης μπορεί συχνά να αντικαταστήσει τις παραδοσιακές αποστραγγίσεις με χαλίκια που χρησιμοποιούνται πίσω από τοίχους συγκράτησης και άλλες κατασκευές όπως οι πασσαλοσανίδες και τα εφαπτόμενα τοιχώματα με πασσάλους ή οι τοίχοι των υπογείων των κτιρίων. Συχνά απαιτείται οριζόντια αποστράγγιση σε αθλητικά γήπεδα και άλλες μεγάλες περιοχές που είναι εκτεθειμένες σε υψηλές απορροές όμβριων υδάτων.

Είτε η αποστράγγιση είναι κατακόρυφη, είτε ακόμα και οριζόντια, το εύρος των γεωσυνθετικών #MacDrain® μπορεί να είναι η απάντηση. Η επιλογή του κατάλληλου συστήματος καθορίζεται μέσω της χρήσης του λογισμικού σχεδιασμού που διαθέτουμε. Χρησιμοποιώντας μεγάλη γκάμα υλικών και τεχνογνωσία παραγωγής, μπορούμε να συνδυάσουμε ακόμη και πυρήνες αποστράγγισης με διάφορα υφάσματα ή μεμβράνες για την κατά παραγγελία δημιουργία προϊόντων αποστράγγισης που να εξυπηρετούν συγκεκριμένα έργα.

Όποιο προϊόν MacDrain® και να επιλεγεί, αυτό μπορεί να αντικαταστήσει τις παραδοσιακές #αποστραγγίσεις με #χαλίκια. Αυτό όχι μόνο μειώνει το κόστος του συστήματος αποστράγγισης, αλλά και την ανάγκη για υλικά λατομείων και μετακινήσεις ρυπογόνων φορτηγών που απαιτούνται για την παράδοση φυσικών υλικών αποστράγγισης στις τοποθεσίες των έργων.

Λυσεις

GR

need more information maccaferri