Περιβάλλον, Αφυδάτωση & ΧΑΔΑ/ΧΥΤΑ

Home > εφαρμογέσ > Περιβάλλον, Αφυδάτωση & ΧΑΔΑ/ΧΥΤΑ

Περιβάλλον, Αφυδάτωση & ΧΑΔΑ/ΧΥΤΑ

Σε όλο το κόσμο, η διάθεση απορριμμάτων αποτελεί ένα συνεχώς αυξανόμενο πρόβλημα. Τα ΧΑΔΑ/ΧΥΤΑ είναι ζωντανοί οργανισμοί που φέρνουν συνεχώς νέες μηχανικές προκλήσεις. Αυτό δεν ισχύει μόνο για ΧΑΔΑ/ΧΥΤΑ αλλά και στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη προστασίας του εγγενούς εδάφους από μόλυνση από εξωτερικές πηγές, όπως είναι λιμνοθάλασσες εξόρυξης στραγγισμάτων ή τα σημεία έκπλυσης σωρών, λίμνες συγκέντρωσης ομβρίων υδάτων δίπλα σε αυτοκινητόδρομους και μονάδες αποθήκευσης πολτού στον αγροτικό τομέα.

Η εμπειρία μας από αρκετά έργα οδήγησε σε διάφορες καινοτομίες χάρη στις οποίες προσφέρουμε πλέον μια μεγάλη γκάμα υλικών και τεχνολογιών. Η χρήση γεωπλεγμάτων για την ενίσχυση του εδάφους επιτρέπει την αύξηση της κλίσης σε πρανή εντός των κυττάρων υγειονομικής ταφής με συνέπεια τη μεγιστοποίηση των διαθέσιμων χώρων για τη διάθεση απορριμμάτων. Η σειρά μας των αδιαπέραστων επενδύσεων MacLine™ περιορίζει, επικαλύπτει και προστατεύει από τη μόλυνση. Το MacMat™ περιορίζει τη διάβρωση από τα πρανή αυτών των κατασκευών ενώ τα γεωσυνθετικά αποστράγγισης MacDrain™ αποστραγγίζουν ρευστά υλικά (υγρά ή αέρια) από τα ΧΑΔΑ/ΧΥΤΑ.

Προσφέρουμε στους πελάτες μας την εξειδίκευσή μας στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων μελέτων για τα ΧΥΤΑ/ΧΑΔΑ και τη προστασία των μολυσμένων περιοχών. Η ευελιξία μας αλλά και εκτεταμένη παραγωγική ικανότητα που διαθέτουμε μας επιτρέπουν να παράγουμε προϊόντα που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις ενός έργου. Νοιαζόμαστε για την ασφάλεια και για το περιβάλλον: η παρουσία των εκπροσώπων μας κατά τη προετοιμασία των κανονισμών της Ε.Ε., μαζί με τις σημάνσεις CE, εξασφαλίζει ότι προσφέρουμε προϊόντα και λύσεις που ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες νομοθετικές απαιτήσεις.

Χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη?

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε με το επόμενο σας έργο.

This site is registered on wpml.org as a development site.